Geri dönüşümün yararları

Dünya nüfusunun giderek daha da artan bir hızla artış göstermesi sonucunda hammadde sıkıntısı yaşanmaya başlamış ve bu durum da geri dönüşümün bir gereklilik haline dönüşmesine sebep olmuştur. Geri dönüşüm, kullanıldıktan sonra işlenmek suretiyle tekrar kullanılabilir hale getirilebilen “atık malzemelerin” yeniden imalat sürecine dahil edilmesidir. Cam, plastik ya da kağıt gibi hammaddeler geri dönüşüm sürecinin en önemli elemanları arasında yer alır. Geri dönüştürülebilir maddeler üretilerek tüketiciye sunulur ve tüketiciler tarafından kullanıldıktan sonra toplanarak çeşitli imalat işlemlerinden geçirilerek yeni bir ürün olarak tekrar pazara sunulabilir. Geri dönüşümün en büyük yararı, insanoğlunun artan nüfusuyla birlikte giderek daha fazla ihtiyaç duyduğu hammadde gereksiniminin azalmasına yardımcı olmasıdır.

Dünya üzerinde yaşayan insan sayısının artması, doğal olarak tüketimin de artmasına sebep olur. Doğal kaynakların da belirli bir rezerv olduğu ve “kısıtlı hammadde” sunabilmesi, bir müddet sonra ihtiyacın karşılanmasına yetecek kadar hammaddenin imalat sürecine dahil edilememesine neden olmaktadır. Bu durum geri dönüşümün bir ihtiyaç haline dönüşmesini sağlar. Geri dönüşüm ayrıca doğanın da korunması açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir. Zira kağıt gibi dünyanın dört bir yanında kullanılan bir ürünün hammaddesinin ağaç olduğu düşünülürse, geri dönüşümün de ne kadar yararlı bir süreç olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Ağaç gibi işlenebilmesi için uzun yıllar geçmesi gereken ve daha da önemlisi dünya ekosisteminin muhtaç olduğu bir elemanın korunması ancak kullanılmış kağıtların geri dönüşüm sürecine dahil edilerek yeniden işlenmesi ile mümkün olacaktır.

Geri dönüşüm doğaya verilen zararın azaltılmasına katkı sağladığı gibi, enerji tasarrufu yapılmasına da yardımcı olur. Günümüzün teknoloji çevresinde gelişen dünyasında enerji tüketimi de sürekli arttığından, ülkelerin ulusal ve uluslararası planları enerji politikaları ile yapılır hale gelmiştir. Sanayide kullanılan birçok hammaddenin geri dönüşüm ile üretilmesi sayesinde büyük oranda enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Enerji tasarrufu ve doğanın korunması gibi iki neden bile geri dönüşümün ne kadar önemli olduğunun gözler önüne serilmesi için yeterlidir. Yalnızca bir ton atık kağıdın geri dönüşüm sürecine kazandırılması ile tam 8 ağaç yaşamına devam edebilmektedir. Dünyamızdaki muazzam derecede hassas ve bir o kadar da karmaşık bir şekilde yaratılan ekosistemin en kritik elemanlarından olan ağaçların korunmasını sağlayan geri dönüşüm, insanoğlunun daha kaliteli bir dünyada yaşamasını sağlayacaktır.

Organik atıkların büyük bir bölümü geri dönüşüm sürecine kazandırılabildiği gibi ahşap ve metal ürünleri de yeniden kazanılabilmektedir. Kimyasal atıklardan cam ürünlerine, alüminyum gibi sanayi hammaddelerinden plastiğe, motor yağlarından gıda sektöründe kullanılan bitkisel yağlara, pillerden betona birçok farklı ürün geri dönüşüm ile yeniden kullanılabilmektedir. Ayrıca çoğu insanın gözünden kaçsa da her evde bulunan elektronik cihazlar ve tekstil eşyaları da geri dönüşümle tekrar imalat sürecine dahil edilebilmektedir.