Fransız Guyanası

Avrupalı toplumların 16. yüzyıldan itibaren hızlandırdığı sömürgecilik faaliyetlerinin bir sonucu olarak, günümüzde birçok Avrupa ülkesinin denizaşırı bölgelerde “il” olarak tanımlanan birimleri oluşmuştur. Fransız Guyanası adından da anlaşılabileceği gibi, Fransa’nın Güney Amerika’daki ilidir. Güney Amerika’nın Kuzeydoğu sahillerinde yer alan Fransız Guyanası’nın toplam yüzölçümü yaklaşık olarak 83 bin km²’dir. 200 binin üzerinde bir nüfusa ev sahipliği yapan Fransız Guyanası; Güney ve Doğu yönünde Brezilya, Batı yönünde Surinam ve Kuzeydoğu yönünde Atlas Okyanusu ile çevrelenmiştir. Fransız Guyanası ayrıca günümüzde dünya yörüngesinde bulunan ve aralarında Türksat’ın da bulunduğu birçok uydunun da fırlatıldığı yerdir.

Fransız Anayasası temellerinin “denizaşırı hükümlerine” göre yönetilen Fransız Guyanası, gelişen uzay araştırmaları için oldukça önemli bir bölge statüsündedir. Fransa başta olmak üzere birçok ülkenin telekomünikasyon uyduları, Fransız Guyanası’nın Ekvator Çizgisi üzerindeki konumu nedeniyle bu bölgeden fırlatılır. Ekvator Çizgisinde yer alan Fransız Guyanası’nda yerçekimi daha az olduğundan, uyduların kalkış için daha az enerji gereksinimi olur. Bu durum uydu fırlatmanın en önemli aşaması olan kalkış için gerek yakıt gerekse de yük kapasitesi açısından büyük avantaj sağlamaktadır.

Fransa Ulusal Meclisi’ne de iki üye ile katılan Fransız Guyanası ayrıca Fransa Senatosu’na bir temsilci ile katılmaktadır. Fransa’nın mevcut idari mercileri tarafından atanan bir valinin yönetimi idare ettiği Fransa Guyanası, vali beraberindeki 19 üyeli Genel Konsey ile 34 üyeden oluşan Bölgesel Konsey’in ortaklaşa aldığı kararlar ile karar alır. Sahil kesimlerinde tropikal iklim kuşaklarının da etkisi ile sıcak bir hava hakimken, iç kesimlere doğru ilerledikçe küçük tepe ve dağlar görülmektedir. Fransız Guyanası’nda yaşayan halkın temel geçim kaynağı olan balıkçılık ve kerestecilik, Fransa tarafından belirlenen ticaret politikaları ile yapılmaktadır. Ayrıca yakın geçmişte bölgede bulunan altın rezervlerinin başarılı politikalar ile işlenmesi ile Fransa oldukça önemli bir gelir kaynağına sahip olmuştur.

200 binin üzerinde bir nüfusa sahip olan Fransız Guyanası’nın nüfus artış hızı dünya geneli ile kıyaslandığında, bölgenin nüfusunun çok hızlı arttığı söylenebilir. Yaşam standartlarının dünya geneli ile kıyaslandığında üst seviyede yer almaktadır. Bunun dışında sosyal ve ekonomik imkanların yüksek seviye olması, Fransız Guyanası genelinde ortalama yaşam süresinin 77 yıla kadar yükselmesine de neden olmuştur. Siyahlar ve melezler Fransız Guyanası nüfusunun yaklaşık olarak %65’ini oluştururken, Guyana yerlileri ile Hindistanlı ve Çinli göçmenler toplam nüfusun %12’sini oluşturmaktadır. Bölgede beyaz nüfus %12 civarında seyrederken, diğer halkların oranı da yaklaşık olarak %10’dur.