Fobileriniz hayatınızı etkiliyor

İnsanın bir eylemden, nesneden korkması olarak nitelendirilen fobi, insan hayatına olumsuz bir takım etkiler bırakıyor. Arkadaşlarıyla olan ilişkilerinden ailesiyle olan etkileşimine kadar genişletebileceğimiz bu olumsuz etkiler, kişinin hayatta yalnızlaşması ve başarısızlığının da bir sebebi olarak görülüyor. Sağlık uzmanlarının dediklerine göre fobiler, 3 ana sınıfa ayrılıyor. Bunlardan birincisi, tolum karşısında konuşamama, sosyal ilişkilerden kaçınma, yeni kişilerle tanışamama, bilinmedik ortamlara girememe olarak nitelenen sosyal fobi. İkincisi ise, dışarıda olmaktan korkma olarak adlandırılan agorafobi, üçüncüsü ise, belli bir takım nesnelerden korkmayı ifade eden spesifik fobiler.fobi

Fobiler neden kaynaklanır?

En önemli nedeninin çocukluk çağında anne ve babanın vermiş olduğu eğitim. Eğer çocuğa fazla korumacı bir davranış gösterilirse, belli korkuların bilinçaltına işlenmesi söz konusu olabiliyor. Aynı zamanda çocukla olan ilişkinin fazla mesafeli olması da, belli bir takım fobilerin oluşmasına sebep oluyor. Bunun yanında kişinin hayatına yaşadığı olumsuz bir takım tecrübeleri genelleştirerek hayatının her safhasına adapte etmesi, bilinçaltında korkuların oluşmasına sebep oluyor. Kişi de bu aşamadan sonra, stres yaratan, korku yaratan durumların üzerine gitmek yerine, kaçmayı tercih ederek yalnızlaşıyor.

Bunun yanında fobiler, bir takım ruhsal rahatsızlıklardan dolayı da yaşanıyor olabilir. Şizofreni, kaygı bozuklukları gibi ruhsal rahatsızlıklar bunların belli başlıları. Panik bozukluğu, travmalarda yaşanan olumsuz beyin zedelenmeleri, obsesif kompulsif bozukluklar da fobilerin meydana gelmesini tetikleyen ruhsal çöküntüler.

Aslında korku can güvenliğimizi ve yaşamımızı idare edebilmek için gerekli olan bir duygu. Ancak itidal dışına çıkılarak, herhangi bir tehdit olmadan meydana gelen korkular, ifrat mesabesinde olduğundan insan hayatının akışını olumsuz etkiler. Kişi korktuğundan dolayı halletmesi gereken bir durumla yüzleşemez. Bu da halledemediği işin hayatına yansıyan olumsuz sonuçlarına katlanmasına, veyahut da bu duruma kahrederek, kendisini sürekli suçlamasına sebep olur. Hem kendisini kişi, belli bir mekana hapis eder, hem de sürekli olarak hayatının gidişatını olumsuz etkileyen tek amil olarak kendisini görür.

Fobilerle mücadele edilmediği takdirde kişi, hayatını kendisine zehir eder. Bu anlamda yapılması gereken bilinçli bir şekilde korkuların üzerine gidebilmektir.