Başarılı yöneticilerin 4 sırrı

İşi bilmek yapmak içi yeterli olmuyor. Harekete geçmek için bir iradenin olması ve bu iradenin de bazı kuvvetli yanlara sahip olması gerekir. Bu nedenle işi yapmak zor olduğu gibi, bunun daha üst bir boyutunu ifade eden işi yaptırmak daha zordur. İnsanlarla uğraşmak ve onları yönlendirip, güzel sonuçlar almak, büyük bir meziyet ve liderlik yeteneğini gerekli kılar. Peki liderlik yeteneği doğuştan mı gelir?yönetim

Buna hayır diyebiliriz. Ancak insan yaşadığı çevrenin değerlerine göre kendi karakterini belirlemeye başlar. Dolayısıyla belli bir yaşa gelindiğinde çevreden alınan, aileden alınan eğitim ve değerler, liderliğin beceriliğini etkiliyor. Söz konusu herkese liderlik yapar. Aile reisliği gibi… Ama kimisi iyi yapar, kimisi kötü.

İyi yapanların sırrı nedir?

Başarılı yöneticiler üzerinde yapılan araştırmanın sonuçları 4 ana temel üzerine liderlik oturuyor. Başarılı yöneticilerden elde edilen sonuç bu.

  1. Kararlılık: En dikkat çeken taraf burası. Zira herkes, heves ile gerçek istek arasındaki ayrımı yapamadığından kararlılık ile iş üzerinde duramıyorlar. Başarılı liderler ise, gerçekten ne istediğini bilen kişiler olduğu için, hedefe varmak namına her geçen zamanı tek bir noktaya adaya biliyorlar. Bu da o konu üzerindeki başarısızlığında bir başarı gibi algılanmasına, diğer bir adımın daha sağlam atılmasına yönelik kazanım olarak değerlendiriliyor. Bu görüş açısı, başarının en temel sebebi.
  2. Esneklik: üzerine düşünülen konunun planlarında meydana gelen yanlışlık, onları başka çözümler bulmaya itebiliyor. Başarısızlar ise, planlar üzerinde değişiklik yapmaktan çok, bırakmayı deniyorlar.
  3. Tevazu: Bu da başarılı yöneticilerin hata yapmasını engelleyen başka bir kıstas. Zira her kesi çekinmeden dinleyebilmeleri, her şeyi ben bilirim demediklerini gösteren önemli bir husus. Başarının sırrı da zaten istişare etmekte.
  4. Güven: Bunun ne anlama geldiğini herkes biliyor zaten. Eğer çıkılan bir yolda, gönlünde güven yatmıyorsa yolculuk sonlanır. Öncelikle kişinin kendisine güvenmeme hususundaki nedenleri ortadan kaldırması gerekir.