Farmasonluk

Popüler kültürün yakından takip ettiği uluslararası komplo teorilerinde başrol oyuncusu olarak gösterilen masonların adının sıkça duyulmasıyla birlikte “farmasonluk” kavramı da insanların günlük hayatında kullandığı kelimelerden biri haline geldi. Çoğu zaman eşanlamlı olarak kullanılan bu iki kelime, aslında tarihsel açıdan farklı gelişmeler sonucunda şekillenen ve gerek kuruluşunda etkin olan güçler gerekse de ideolojisi açısından birbirinden oldukça farklı iki grubu tanımlamak için kullanılmaktadır. Farmason kelimesinin eşanlamlısı olarak doğrudan mason kelimesini kullanmak yanlış olmakla birlikte, farmasonlar için “özgür masonlar” denmesi daha doğru olacaktır.

Farmasonluk dünya genelinde bazı ekonomik ve daha da önemlisi siyasal hedefleri olan bir gruptur. Masonluk ise Orta Çağ’ın karanlığında kalan Avrupa’da gücünü korumaya çalışan Katolik Kilisesi’nde yer alan bir örgütün adıdır. Avrupalı beyaz ırkın üstünlüğüne inanan ve kökeni İskoçya’ya kadar dayanan farmasonlar, küresel dünyamızda adından sıkça söz ettiren emperyalizmin kurucu güçleri arasında yer alır. Emperyal bir güç olarak dünya ekonomilerine hakim olmak ve kendi çıkarları doğrultusunda bir takım siyasal faaliyet yürütmek gibi amaçları olduğuna inanılan farmasonlar, bu nedenle masonlardan kalın çizgilerle ayrılır. Şüphesiz masonlar ve farmasonlarla ilgili üretilen hikayelerin büyük bir çoğunluğu iddia olmanın ötesine gidememiş ve yalnızca popüler birer hikaye olarak sosyal medyada takip edilir hale gelmiştir.

Farmasonların popüler kültür tarafından bu kadar gündemde tutulmasının en temel nedeni, popülerlik kavramında belirleyici güç olan toplumdur. İnsanların farmasonluk ile ilgili tüm içeriklere büyük ilgi göstermesinin en büyük nedeni ise farmasonların spritüel ayinler, büyücülük ve inisiyasyona dayalı gizli öğretiler ile ilişkili olduğunun düşünülmesidir. Bazı insanlara göre rasyonel herhangi bir temeli olmayan bu tür iddialar yanlızca gündem yaratmak için kullanılan hayal ürünü unsurlarken, bazıları da farmasonların bu tür mantık dışı uğraşlarla ilgilenmek yerine ticari faaliyetlere önem vererek ekonomik anlamda gerçek bir güç olmaya çalışan elitler grubu olduğunu düşünmektedir.

Avrupa tarihinin kaderini ve ülkelerin sınırlarını değiştiren Rönesans hareketinin itici güçleri arasında olduğu da iddia edilen farmasonların Aydınlanma Çağı olarak nitelendirilen dönemin kapılarını aradığından da sıkça söz edilir. Her iki grubun isminde de “mason” ibaresi yer alsa da, Tarihsel veriler ışığında farmasonlar ile masonlar arasında gerçek anlamda bir ilişki olduğundan kesin bir dille söz edilmesi mümkün değilmiş gibi görünmektedir. Burjuvazi kavramının karşılığı olduğuna da inanılan farmasonlar ile Katolik Kilisesi’nin işlerini yapan işçi sınıfı olan masonlar aynı zamanda farklı kökenlere de sahiptir. Avrupalı soylular sınıfı olan farmasonlar ile Antik dönemden günümüze taş ustalığı ve mimari ile ilgilenen masonlar arasında ortak bir bağ olduğunu söylemek oldukça güçtür. Şayet böyle bir bağ varsa da gerçekten gizlilik ilkesine değer veren farmasonlar bu ilişkiyi başarılı bir şekilde gizlemeyi bugüne dek başarmış demektir.

Rahnansaika