Dünyanın en uzun nehri

Dünya tarihinin ilk dönemlerinden beri insan yaşamı için sayısız imkan sağlayan nehirler, farklı uzunluklara ve akış hızlarına sahiptir. Dünya üzerinde uzunluğu 1000 kilometrenin üzerinde 160’tan fazla nehir bulunmaktadır ve bu nehirlerin de büyük bir çoğunluğu Asya Kıtası’ndadır. Ancak tüm bu nehirlerin arasında uzandığı alan bakımından da, 6.650 kilometre gibi inanması güç uzunluğuyla da meşhur Nil Nehri, dünyanın en uzun ve geniş alanı kaplayan nehridir.

Nil Nehri Afrika Kıtası’nın Göller Bölgesi olarak adlandırılan Burundi’de doğarak macerasına başlar ve kıtanın neredeyse yarısını dikey olarak kat ederek Akdeniz‘e kadar dökülür. Coğrafi olarak birçok farklı kolu olan ve yer yer yapısı değişerek farklı göllere karışan Nil Nehri, temel olarak 3 ana kola ayrılır. Atbera Nehri, Beyaz Nil Nehri ve Mavi Nil Nehri olarak adlandırılan bu üç kol, dünyanın en uzun nehrinin Afrika Kıtası’ndaki medeniyetlerin oluşmasına da büyük katkı sağlamıştır.

Etiyopya’da yolculuğuna devam ederek yeniden doğan Nil Nehri’nin “Mavi Nil” olarak adlandırılan kolu, meşhur Eski Mısır medeniyetinin de gelişimini sağlamıştır. Mısır tarihinde her zaman önemli bir yeri olan ve Eski Mısır inanışında kutsal olduğu kabul edilen Mavi Nil, taşkınlarla birlikte tarım arazilerine ihtiyacı olan suyu getirmiştir. Meydana gelen bu taşkınlardan geriye kalan topraksa, Mavi Nil’in içerisinde son derece zengin mineraller bulunan bereketli toprağıdır ve tarih boyunca Mısır medeniyetinin tarım üretimi için hayati rol oynamıştır.

Kahire’ye kadar varan Nil Nehri, burada filmlere konu olan ünlü “Nil Deltası“nı oluşturur. Afrika Kıtası için her zaman bereketin ve yaşamın sembolü olan Nil Nehri’nin macerası, tarihsel süreç açısında oldukça önemli olan İskenderiye‘ye vararak son bulur. Nil Nehri, İskenderiye’den Akdeniz’in sularına karışır ve Afrika Kıtasını baştan uca kat ettiği yolu da böylece son bulur. Nil Nehri ardından dünyanın en uzun ikinci nehri, 6400 kilometre uzunlukla Güney Amerika’nın meşhur “Amazon Nehri“dir. Türkiye’nin en uzun nehri olan ve Erzurum’dan çıkarak Basra Körfezine kadar uzanan “Fırat Nehri“, dünyanın en uzun 16. nehridir.