Dünyanın en büyük depremi

dünyanın en büyük depremiHer insanın dünya üzerinde yaşayabileceği en kötü doğal felaketlerden biri olan depremler, dünyanın yer kabuğunun hareketleri sonucu olan enerjinin yüzeyden farklı şekillerde hissedilmesidir. Bilim adamlarının hesaplamalarına göre dünyamızda bir yıl içerisinde yaklaşık olarak 500 bin kadar deprem olmaktadır ve biz insanlar olarak bu depremlerin yalnızca 100 bin kadarını hissedebilmekteyiz. Depremlerin şiddeti arttıkça görülme sıklığı da azalır. Örneğin 5 şiddetinde bir depremin yaşanma olasılığı, 3 şiddetinde bir depremin görülme ihtimalinden daha azdır.

Modern teknolojik ekipmanların gelişmesinin ardından ölçülerek kayda geçmiş en şiddetli deprem, 22 Mayıs 1960 tarihinde Güney Amerika’daki bir ülke olan Şili‘de yaşanmıştır. 1960 yılında yaşanan bu depremin şiddeti 9,5 olarak ölçülmüştür ve ölçülerek değerlendirilebilen en şiddetli deprem olarak kayda geçmiştir. Şili coğrafyası üzerinde yıkıcı etkileri bulunan ve yeryüzü şekillerinde bir takım değişimlere dahi neden olan bu deprem, şiddeti düşünüldüğünde muazzam bir enerji boşalması anlamına gelmektedir.

Şili Depremi sonrası
Şili Depremi sonrası

Dünya tarihinde Şili Depremi’nden sonra ölçülen en şiddetli 2. deprem ise, 27 Mart 1964 tarihinde Alaska‘da gerçekleşmiş ve şiddeti 9,2 olarak ölçülmüştür. Genel olarak günümüze kadar ölçülebilmiş en büyük 10 depremin tamamı, 8,5 değerinin üzerinde bir şiddette gerçekleşmiştir. Ancak depremlerin büyüklüğü çoğu bilim adamına göre gerçekleşme şiddetine göre değil, neden olduğu can kaybına göre değerlendirilmelidir. Bu tarz bir bakış açısına göre insanların çok daha az yoğunlukta yaşadığı Alaska bölgesinde meydana gelen 1964 tarihli deprem, dünyanın kalabalık şehirlerinden birisinde meydana gelmiş olsaydı can kaybı yüz binler hatta belki de milyonlar ile ifade edilirdi.

Depremlerin büyüklüğünün can kaybına göre değerlendirilmesi durumundaysa yakın geçmişte birçok insanın hala hafızasında olan 2004 tarihli Hint Okyanusu Depremi, neden olduğu can kaybına göre dünyanın en büyük depremi olarak da nitelendirilebilir. Özellikle deniz tabanına yakın bölgelerde gelişen depremler, kıyı kesimlerinde yaşayan insanlar için büyük bir yıkım anlamına gelir. Depremler deniz yüzeyine ne kadar yakın olursa, neden olacakları Tsunami yani dev dalgaların büyüklüğü de o kadar büyük olacaktır. 2004 yılında Hint Okyanusu’nda meydana gelen deprem, metrelerce yüksekliğinde ve son derece hızlı hareket eden Tsunami dalgalarına neden olmuştur. 1900 yılından bu yana tutulan kayıtlara göre bir değerlendirme yapıldığında; son yüz yıl içerisinde 7-8 şiddeti arasındaki depremler yılda 18 defa meydana gelirken, 8 üzerindeki şiddete sahip depremler yalnızca yılda bir defa olmaktadır.