Dinozorların yok oluşu

Türkçede oldukça yaygın bir şekilde yanlış yazılarak “dinazor” şeklinde ifade edilen ancak orijinali Eski Yunanca “korkunç kertenkele” manasına gelen iki farklı sözcüğün birleşmesiyle oluşan “dinozor” kelimesi, yaklaşık olarak 150 milyon yıl önce dünyamızda yaşamış olan bir havyan sınıfının adıdır. Hayvanlar Alemi’nin Chordata Şubesi’ne mensup olan dinozorlar, “Dinasauria” olarak ifade edilen kendilerine özel bir üst takıma sahiptir. Bilimadamlarının uzun yıllar boyunca süren ve hala devam eden araştırmaları sonucunda, dinozorların günümüzden “230 milyon yıl kadar önce dünya yaşamında aniden ortaya çıktığı” görülmüştür. Bilim tarihinin en büyük sorularından biri olan ve günümüzde birçok farklı görüş bulunduğu için tahminler doğrultusunda fikir yürütülen dinozorların yok oluşu ise, yaklaşık olarak 65 milyon yıl öncesine rastlamaktadır.

Dinozorların yok oluşu ile ilgili hakim olan “bilimsel görüşlerin tamamı” ne yazık ki birer tahminden öteye gidememektedir. İnsanlık tarihi açısından muazzam derece uzun bir süre olan 65 milyon yıl önce gerçekleşen bir olayla ilgili bilim insanlarının tahminlerde bulunması son derece normal bir durumdur. Bugüne dek dinozorların yok oluşuyla ilgili ortaya atılan iddiaların tamamı, 150 milyon yıldan fazla dünya yaşamında dominant güç olan ve oldukça fazla sayıda bulunan bu canlıların nasıl ani bir olay sonucu yok olabildiğine mantıklı bir açıklama getirmeye çalışmıştır. Dünya genelinde kabul gören ve bir iddia olmasına rağmen akademik yayınlarda dahi kendine yer bulan en ünlü iddia ise, dinozorların dünya sahnesinden 65 milyon yıl önce inmesine bir meteorun neden olduğudur.

1980 yılında ortaya atılan meteor iddiasının bu denli geniş ilgi görmesinin en büyük nedenlerinden biri, bu iddiayı ortaya atan kişinin Nobel Fizik Ödülü sahibi Luis Alvarez olmasıdır. Saygın bir bilimadamı olduğu için görüşlerine de önem verilen Alvarez, 65 milyon yıl önce dinozorların toplu ölümüne neden olabilecek tek olayın bir göktaşı çarpması olabileceğini savunmuştur. Çarpması halinde dünya üzerinde kitlesel yıkım yaratma gücü olduğu bilinen meteorlar, yaşam için ciddi anlamda risk oluşturabilecek boyutlarda felaketler yaşanmasına neden olabilir. Sayısı binlerle değil milyonlarla ifade edilen atom bombası gücünde çarpışmalara neden olabilecek boyutlardaki meteorların Güneş Sistemi içinde kendi kuşaklarında yörüngesel hareketlerine devam ettiği de bilinen gerçekler arasındadır.

Jeologların dünya üzerinde yaptığı tüm araştırmalara rağmen dinozorların yok oluşuna neden olan göktaşı çarpmasının “kesin izlerine” rastlanmamıştır. Bilimadamlarının incelemeleri sonucunda Amerika Kıtası ve okyanusların tabanında meteor çarpmasına işaret eden bazı alanlar bulunsa da, dünya üzerindeki canlı yaşamının kökten değişmesine neden olacak büyüklükte bir çarpışmanın izlerinin oldukça büyük boyutlarda olması gerektiğini düşünen de pek çok bilim insanı bulunmaktadır. Ancak herhangi bir nihai kanıt bulunamamasına rağmen genel bilimsel görüş, belki de henüz daha iyi bir fikir olmadığı için dinozorların meteor çarpması sonucunda yok olduğu üzerinedir.