Beğenilme psikolojisi

Başkalarının ne düşündüğünün kişinin kendi düşüncelerinin önüne geçmesi, kuşkusuz bireyin özel ve sosyal yaşamının etkilenmesine neden olur. Uzun vadede kişinin kendi isteklerini değil de başkalarının düşüncelerini önemsemesi, iş hayatından özel hayata birey olmanın temel konularından birinin zarar görmesiyle sonuçlanır. Birey olmak kişinin özünde var olan ve ölünceye kadar devam edecek bir süreç iken, beğenilmek ancak geçici olabilecek ve sürekli değişen bir durumdur. Kişinin kendi olduğu için başkaları tarafından beğenilmemekten korkmak yerine, başkaları beğensin diye kendi özünden vazgeçmekten korkması gerekir.

Başkalarının beklentilerine cevap vermek için kişinin düşüncelerini ve davranışlarını değiştirmesi ile birlikte gelişen psikoloji üzerine birçok araştırma yapılmıştır. İnsanın içinde yaşadığı çevrenin etkisinin de büyük olduğu beğenilme korkusu, diğer insanların giyim tarzının, yemek zevklerinin, film kültürünün, eğlence alışkanlıklarının, siyasi düşüncelerinin ve daha pek çok olgunun taklit edilmesiyle gelişmektedir. Kişi beğenilmek için çevresinde gördüğü ve diğer insanlar tarafından beğenilen kıyafetleri satın alarak dahi içindeki beğenilme korkusunu belli eder. Çoğu insan kıyafetlerin de ötesinde yalnızca kendini diğer insanlara beğendirmek için yemek alışkanlıklarını dahi kökünden değiştirebilir.

Karşısındaki insanın yalnızca kendi olduğu için bireyi beğenmemesinden korkmasının altında oldukça karmaşık bir psikoloji yatabilir. Çocukluk döneminden itibaren yaşananlarla birlikte gelişen beğenilme korkusu ilerleyen yaşlarda kişi farkında dahi olmadan bilinçaltının yönlendirmesi ile hareketlerin ve düşüncelerin şekillendirilmesini sağlayabilir. Rol yapma becerisinin geliştirilmesiyle de alakalı olan beğenilme psikolojisi, kişinin aslında olmadığı bir birey gibi davranmak için kendine belirli bir rol benimsemesine neden olur. Konuşma tarzından politik düşüncelere, tüketim alışkanlıklarından satın alma eğilimlerine, yaşam alanı seçiminden çalışılan sektörün belirlenmesine hayatın neredeyse her alanında etkili olan beğenilme psikolojisi, insanoğlunun tamamen kendi seçimleri ile “oluşturduğunu zannettiği” hayatı belirleyen bir en önemli unsur dahi olabilir.

Kişinin başkalarının kendi hakkında ne söylediğini ve ne düşündüğünü ciddi manada önemsemesi uzun vadede çok kapsamlı psikolojik sorunların da yaşanmasına sebep olabilir. Toplum içinde özgün bir birey olma yetisinden yoksun olduğunu düşünen birey önemsenmek ve beğenilmek için başkalarının davranışlarını ve düşüncelerini taklit etmeye başlar. Bunun sonucu olarak yaşamını tamamen beğenilmek üzerine kurgulayan kişi, aslında tamamen başkalarının düşüncelerini yaşayan ve kendi iç sesini duymaz hale gelen birine dönüşür. Oysa kişinin aslında olduğu kişi gibi davranması, başkalarının beğenisini kazanmak için sürekli olarak rol yapmak çok daha kolaydır.

Rahnansaika