Bayilik başvurusu

Ticari anlamda yeni bir sektöre geçiş yapmak ya da ticaret hayatına adım atmak için garantili yollardan biri olarak görülen firma bayilikleri, başvuru sürecinden önce dikkatli analiz edilerek girilmesi gereken bir sektördür. Şirketler herhangi bir firmanın bayiliğini almak için başvuruda bulunmadan önce, firma hakkında kapsamlı bir araştırma süreci içerisinde girmelidir. Bayisi olunacak şirketin geçmişte yaptığı yatırımlar, verdiği bayilikler, pazar payı, hangi tüketici grubuna hitap ettiği gibi konuların detaylı bir şekilde araştırılması, bu alanda yapılacak yatırımın riskini azaltacaktır.

Bu aşamadan sonra eğer firmanın bayiliğinin alınmasıyla şirkete kazanç sağlanacağına karar verilirse, ilk yapması gereken bir “iş planı” oluşturmaktadır. İş planları; bayilik başvurusunda bulunulacak firmaya verilerek, bu firmanın bayiliğini başarılı bir şekilde yürütebilecek donanım, bilgi ve yeteneğe sahip olunduğunun gösterilmesini sağlar. Şirketin bayilik başvurusu yaptığı firmaya kendini kanıtlaması ve bu işi layığıyla yapabileceğini gösteren iş planı, gelecekte yapılması planlanan hizmet ve yatırımların detaylı biçimde açıklandığı belgelerdir.

Şirketin bayilik için başvuruda bulunduğu firmaya verilen iş planı, aynı zamanda bu firma için nasıl yararlı olunacağını ve firmanın kazancına ne şekilde katkı sağlanacağını da göstermelidir. Şirketin başarılı bir iş planına sahip olması hem firmadan çok daha kolay bir şekilde bayilik alabilmesini hem de bayilik şartlarını daha esnek hale getirerek, kendisine daha büyük bir avantaj sağlayacak hale sokmasını sağlamayabilmektedir. Bu nedenle bayilik başvurusuyla daha kazançlı ve az maliyetli bir başlangıç yapmak için, kesin çizgilerle net bir şekilde belirtilmiş ve kapsamlı bir iş planına sahip olunması gerekir.

Bayilik başvurusunda bulurken hangi firmanın seçilmesi gerektiği konusunda alınan kararda, ilgili firmanın bayilere verdiği destek de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu anlamda bayisi olunacak firmanın eğitim, ulaştırma, reklam ve pazarlama açısında bayilere verdiği destek iyi araştırılmalıdır. Bayilere verilen bu tür destekler maliyet giderlerini azaltırken, daha kolay ve fazla ürün satışıyla elde edilen karın artmasını sağlamaktadır. Firmanın satış oranlarına göre belirlediği kar marjlarının doğru analiz edilmesi de, ilerleyen dönemde sağlanan başarıyla kazancın doğru orantılı olabilmesi açısından çok önemlidir.