Ayın insan üzerindeki etkileri

ayın insan üzerindeki etkileriSpiritüalizmden mistisizme, ezoterizmden parapsikolojiye, okültizmden modern burç kültürüne pek çok inanış ve öğretide ayın insan üzerindeki etkileri incelenmiştir. En başta belirtilmesinde yarar var ki, modern bilim bugüne kadar ayın yahut diğer gezegenlerin insan bedeni üzerinde herhangi bir değişme neden olduğunu gösteren tutarlı veriler elde edememiştir. Ancak birçok ülkede bilim insanları özellikle dolunay zamanında insan davranışları üzerine psikoloji temelli araştırmalar yapmış ve hala da yapmaya devam etmektedir. Ayın bilindiği üzere deniz sularında bir gelgit hadisesine sebep olması, pek çok insanın aynı “tesirin” insan bedeninde de gerçekleştiğini düşünmesine sebep olmuştur. Ancak bilimsel olarak ayın insan bedenindeki sıvıları etkilemesi gibi bir durum söz konusu olmadığı gibi, başta beyin olmak üzere hayati organlarda bu tür tesirin meydana gelmesi halinde hayati bir durum dahi söz konusu olabilir.

Birçok ülkede bilhassa dolunay zamanında hastanelerin acil servislerinin çok daha yoğun olduğuna ve gece devriyesinde olan polislere çok daha fazla ihbarda bulunulduğuna dair istatistiksel çalışmalar yapılmıştır. Dolunay zamanında insanların suç işlemeye meyilli hale geldiğinden kaza ve ölümlerin daha çok yaşandığına dair pek çok “düşünce” bulunsa da, bu tür bilgiler herkesi ilgilendiren bir genelleme yapılması için yetersizdir. Bu doğrultuda ayın hareketlinin belirli unsurlara bağlı olarak “bazı insanları” etkilediğine dair de pek çok fikir geliştirilmiştir. 2000 yıldan da öncesinde Eski Yunan medeniyetinde Batlamyus gibi isimler astroloji üzerine çalışmalar yapmış ve ayın da insanların hayatı üzerinde tesiri olduğuna dair düşünceler geliştirmiştir. Ancak Babil, Sümer ve Eski Mısır gibi gelişmiş medeniyetlerin dahi “astronomi” ile ilgilendiği bilinmekte ve ezoterizm öğretileriyle bu bilgilerin insanlar üzerinde etki yaratmak için kullanıldığı bilinmektedir.

Ayın insan üzerindeki etkilerinin anlaşılması için öncelikle bilginin ne denli önemli bir güç olduğunun anlaşılması yararlı olabilir. Zira binlerce yıl önce ay sebebiyle gerçekleşen bir güneş tutulmasının tarihini saptayabilecek kadar astronomi “bilgisi” olan bir kişi, yaşadığı toplumda bu bilgiye sahip olan tek kişi olması halinde muazzam bir güce sahip olacaktır. Bu kişi birçok farklı iddia ile ortaya çıkarak güneş tutulmasını kendisinin yapacağını söyleyebilir ve bunun da kesin tarihini verebilir. Nitekim kişinin söylediği tarihte gerçekten de güneş tutulmasının yaşanması ve toplumdaki insanların da bu doğa olayı ile ilgili bilgisi olmaması, kişiye de doğaüstü güçler atfedilmesine neden olacaktır. Bu kişinin daha sonra söyleyecekleri insanları “etki altında” bırakacak ve kişi belki de tüm toplumu kontrol edebileceği bir güce sahip olacaktır.

Ayın da insanlar üzerindeki etkisi binlerce yıl öncesinde dahi bu şekilde doğrudan olmasa da “dolaylı olarak insan kaynaklı bir şekilde” gerçekleşmiş olabilir. Çünkü tüm modern gelişmelere rağmen bilimsel olarak ay yahut diğer gezegenlerin insanların hayatına etki ettiği ve kaderlerini değiştirdiğine dair “en azından şuan için” kesin bir şey söylenmesi mümkün değildir. Şüphesiz her insan gibi, bilim dışı fikirlere inanmak da serbesttir ve herkesin bu düşünceye saygı duyması gerekir…