Avrupa Birliği Komisyonu

Ülkemizin gündemi oldukça uzun bir zamandır meşgul eden Avrupa Birliği(AB) üyeliği, toplumumuzda kimilerinin hala umutla beklediği kimilerinin de umudu keserek boşuna zaman kaybetmememiz gerektiğini bir konudur. Son günlerde televizyon, gazete ve internette sıkça konuşulan ve insanların merak ettiği konulardan biri olan Avrupa Birliği Komisyonu, tüm üye ülkeler açısından önemi oldukça büyük olan bir yönetim birimidir. AB ülkelerinin birleşerek oluşturduğu bu çok uluslu oluşumun karar alma mercilerinden biri olarak tanımlanabilecek Avrupa Birliği Komisyonu, anlaşmazlık yaşanmamasını sağlayan güçlerden biridir.

Ülkelerarası siyasi ve çok uluslu bir oluşum olan Avrupa Birliği, bu birliğin içerisinde yer alan devletler ile ortaklaşa bazı kararlar alır. AB üyeleri arasında fikir birliği esasına göre alınan kararlar yine AB üyelerinin siyasi, ekonomik ya da kültürel alanlarda tutumlarını belirler. Ancak bazı durumlarda ülkelerüstü yönetimin gerekliliği kaçınılmaz olmaktadır. AB üyelerinin ortaklaşa bir karara varamadığı durumlarda son sözü söyleme yetkisi olan Avrupa Birliği Komisyonu da, bu görevi üstlenen yönetim birimlerinden biridir.

AB üyeleri arasındaki son kararları veren Avrupa Birliği Komisyon haricindeki yönetim birimleri; Avrupa Parlementosu, Avrupa Birliği Konseyi, AB Liderler Zirvesi, Avrupa Merkez Bankası ve Avrupa Adalet Divanı’dır. Bu altı yönetim birimi arasında bulunan Avrupa Parlementosu yönetimi, AB üyesi ülkelerin vatandaşları tarafından her beş yılda bir yapılan oylama ile değişmektedir. 1951 yılında başlangıçta altı ülkenin bir araya gelmesiyle oluşan AB, kısa süre içerisinde yeni üyelerin katılımı ile hızlı bir şekilde büyümüş ve günümüzde oldukça geniş yetkilere sahip olmuştur.

Avrupa Birliği 2007 yılında Lizbon Anlaşması ile aralarındaki ittifakı yasal olarak tanımlamış ve birliğin çok uluslu yapısının hukuksal bir boyut kazanmasını da sağlamıştır. Avrupa Birliği yasaları olarak da bilinen bu sözleşme ile AB üyesi ülkeler, başta Avrupa Birliği Komisyonu olmak üzere yönetim birimleri tarafından uygulanmaktadır. Avrupa Birliği tüzüğünün alınan kararlar doğrultusunda doğru bir şekilde uygulanması için çalışan Avrupa Adalet Divanı kadar önemli bir birim olan AB Komisyonu, birliğe üye olan ülkelerin alınan kararlar doğrultusunda yönetilmesindeki en etkili güçtür. Ortak dışişlerinden güvenlik politikalarına kadar birçok alanda kararlar alan Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa’nın yönetici birimi konumuna sahip olmuştur.