Asosyallik ve nedenleri

asosyallikToplumdan sürekli uzaklaşma hali içinde olan asosyal kişiler, toplumla sosyal etkileşim kurmak yerine yalnız kalmayı tercih eder. Sosyalleşmekten ve farklı insanlarla çeşitli şekillerde etkileşim kurmaktansa bireysel olarak zaman geçirmeyi tercih eden bu insanlar, dışarı çıktıkları zaman dahi nispeten sakin yerlere gitmeyi seçer. Kişinin gün geçtikçe toplumla olan bağlarının kopmasına neden olan asosyallik, belirli bir aşamadan sonra kişinin sosyal benliğinin kalıcı olarak zarar görmesine de sebep olabilir. Asosyalleşmenin nedenleri arasında pek çok farklı faktör sayılabilir. Çok çeşitli ve son derece karmaşık yapıya sahip olan psikolojik rahatsızlıkların bireyi asosyal bir yaşama itmesi kuvvetle muhtemeldir. Basit bir tanımı varmış gibi görünse de modern psikoloji biliminin yaptığı incelemeler doğrultusunda karmaşık nedenlerden ötürü kaynaklanabileceği de bilinen asosyallik, iş hayatında çok fazla sosyalleşen bireylerin özel hayatında kendi kendine kalmak istemesinden dolayı dahi görülebilmektedir.

İnsanların yaptığı mesleklerin de asosyalleşmeleri üzerindeki etkisi büyüktür. Örneğin; evinde bağımsız olarak çalışan ve bilgisayar dünyasını ilgilendiren bir işle meşgul olan kişiler, zamanlarının büyük bir bölümünü tek başına bilgisayar ekranı karşısında çalışarak geçirdiği için ister istemez asosyalleşme eğilimi gösterebilir. Kişinin yaptığı işe konsantre olabilmesi için sessiz bir ortama ihtiyaç duyması, evinin sunduğu sessiz ortama muhtaç olmasına ve dolayısı ile zamanla “çalışma saatlerine de bağlı olarak” toplumdan kopmasını sağlayabilir. Kişinin meslek değiştirmemesi ve bu şekilde bağımsız olarak evden çalışmayı sürmesi halinde toplumla olan ilişkisi uzun süreli olarak kesildiğinden asosyal bir hayat tarzına alışabilir. Bu şekilde kalıcı bir soruna dönüşen asosyallik kişinin bireysel bir hayat tarzını benimsemesine ve imkan bulduğunda da dışarı çıkarak toplum içine karışmak yerine evinde bireysel olarak zaman geçirmeyi tercih etmesine sebep olabilir.

Bunlar dışında yapılan incelemeler insanlarla olan ilişkilerinden zarar gören bazı kişilerin kişiye ve dolayısı ile topluma olan güvenini kaybetmesi sonucunda da asosyal bir yaşamı tercih edebileceğini göstermiştir. Geçmiş ilişkilerinde insanlara güvendiği için zarar gören kişilerin psikolojisi de uzun vadeli olarak yaşananlardan etkilenmekte ve sonuç olarak kişinin genel olarak tüm insanlarla ilişki kurmaya olan ilgisi azalabilmektedir. Psikolojinin önemli araştırma konularından biri olan ve aslında nedenlerin tam olarak belirlenebilmesi için uzman bir psikiyatra ya da psikoloğa danışılması gereken asosyallik, oldukça farklı nedenlerin bir araya gelerek kişi için genel bir neden oluşturmasından da kaynaklanabilmektedir. Bu tür durumlarda kişinin öncelikli tercihi, kendini toplumdan izole etmek olmaktadır.