Aslan ve akrep uyumu

Ortak yanlarının çok fazla olması nedeniyle ilk bakışta mükemmel birliktelikmiş gibi görünen aslan ve akrep beraberlikleri, diğer tüm burçların birlikteliklerinde olduğu gibi kendi içinde bazı temel sorunlara sahiptir. Ancak her insanın kendine has özel bir karakteri olduğundan, aslan ve akrep birlikteliklerinde bazı özel durumlar söz konusu olabilir. Farklı özelliklerin baskın olduğu aslan ve akrep burçlarının anlaşması daha zor olsa da, genelleme yapmak gerekirse aslan ile akreplerinin büyük oranda uyumlu bir çift oluşturabileceği söylenebilir. Bu uyum bilhassa kadının aslan, erkeğin ise akrep olduğu ilişkilerde çok daha fazladır.

Aslan ve akrep burçlarının beraberliklerinde kilit nokta kıskançlıktır. Sahiplenme duygusu çok fazla olan iki burcun birliktelikte birbirini kıskanmaktan kendini alamaması ise normal bir durumdur. Ancak burada normal olmayan, bu kıskançlığın dozunun ayarlanamaması ve karşı tarafı rahatsız edecek derecede varmasıdır. Akrepler birlikte oldukları aslandan hemen hemen her konuda bir şeyler bekleyecek ve kendi gözetimi altında olmasını isteyecektir. Aslan burçları da doğrudan otorite merkezi olduğundan, ilişkideki her şeyin kendi kontrolünde olmasını bekleyecektir. Bu durum aslan ve akreplerin iktidar savaşı içine girmesine neden olarak, ilişkinin çok kısa süre içinde yıpranmasını sağlayabilir.

Aslan burçları her ne kadar kontrol etmeye programlanmış gibi görünse de, akrep burçları üzerinde “asla ama asla” otorite kurmaya çalışmamalıdır. Zira akrepler, yönetme ve liderlik vasıfları sebebiyle yaradılıştan kontrol merkezi olan aslanların üzerinde otorite kuramayacağı ender burçlardandır. Akrep burçları kontrol edildiğini hissettiği anda iç dünyalarında dengesizlikler oluşur ve duygusal açıdan tutarsız hale gelir. Bu durum önce kısa bir durgun dönemi yaşanmasına sebep olsa da, aslında olan “fırtına öncesi sessizliktir”. Şayet aslan burçları ısrarla ilişkide baskın karakter olmaya çalışırsa kısa süre içinde bunun asla kazanamayacağı bir savaş olduğunu fark edecek ve ilişkinin de kaderini belirleyecektir.

Aslan ve akrep burçları uzun süreli beraberliklere ev sahipliği yapabilecek genel bir dengenin oluştuğu iki burçtur ama bunun olması için aslanlar ile akreplerin birbirlerini olduğu gibi kabul etmesi gerekir. Akrep burçları asla aslanların egemenliğini kabul etmeyecek ve bu durumda sonsuza dek sürecek bir istikrar savaşına neden olacaktır. Özel hayatına ve mahremiyetini muazzam derece önem veren, belki de en çok önem burç olan akreplere muhakkak gerekli yaşam alanı bırakılmalıdır. Akrep burçlarının kıskançlığını kontrol edebilmesi ve aslanın da hakimiyet kurmaktan vazgeçmesi halinde uyumlu bir beraberliğin oluşmaması için ortada bir neden kalmamaktadır.

Rahnansaika