Algısal davranış kontrolü

Hayatta her insan başarılı olmaya muhtaçtır. Kendisini gerçekleştirmek için çabalar ve uğraşır. İnsan fıtratında çalışmaya, hayret etmeye programlanmış bir sistem vardır. Bu sistem sayesinde insan hayatta yaşama mücadelesini verir. Kimileri bu mücadeleyi yüksek derecelerde kazanarak daha iyi şartlara, imkanlara kavuşurlar. Kimisi ise, başarısızlıklarının önünde bir dağ gibi durduğunu düşünerekten, aşılmaz bir yolun kendisi algısal davranışiçin inşa edildiğini düşünür. Hal böyle olunca insan içindeki başarıya odaklanmış fıtratı köreltir. Bu sebeple mutsuzluklar, yaşamdan zevk alamamalar, psikolojik rahatsızlar gibi pek ruhsal ve fiziksel rahatsızlıklar baş gösterebilir. Başarısızlığın aslında başarıya açılan bir geçit olduğu klasik olan kişisel gelişim programlarında, öğrenicilere ezberletilerek bu gibi durumların önüne geçilmesi sağlanmaya çalışılır.

Kişisel gelişim, insanları hayata hazırlayan ve mücadeleyi öğreten sistemlerin genel adıdır. Algısal davranış kontrolü denilen NLP’de, kişisel gelişimi insanlara öğreten bilimsel olduğu tartışılan bir yöntemdir. Başarılı olmuş insanların ortak yönlerinin tespit edilerek, mücadeleye girilen yolda, başarılı olabilmek için gerekli olan esas kaideleri anlatan bu yaklaşım, insanın içerisinde var olan fıtratın bilincine varmasını sağlar. Getirdiği yöntemlerle insanın zihinsel aktivitelerini geliştirmesini, duygularını kontrol altına alabilmesini, karşılaştığı zorluklarda nasıl davranması gerektiğini, başarının ve başarısızlığın neticelerinden faydalanabilmeyi öğreten bir programdır.

Bu programın temel yapısı şudur: Bütün davranış hareketlerinin sebebi nörolojik sürecin bir sonucudur. Bu nörolojik yani sinirsel aktiviteler dil ve iletişim hareketleriyle temsil edilirler. Bu da, bir stratejiyi gerektirir. İyi bir strateji içinse bu süreçlerin kişi farkında olmalıdır. Temel esaslardan birisi insanın kendi yapısını tanıması ve kendi reçetesini belirleyerek hedefe kilitlenmesidir. Hayatta başarılı olmak için öğrenilmesi gerekenler vardır. Buda  önce nasıl başarılı olunabileceğinin samimi şekilde öğrenilmesiyle gerçekleşir. Bunları başarılı şekilde öğrendikten sonra, başarısızlığın son değil, bir başlangıç olduğunu anlayacaksınız.