Demokrasi nedir?

Demokrasi, bir ülkede yaşayan tüm fertlerin devlet politikasını şekillendirmede hak sahibi olduğunu söyleyen yönetim şeklidir. Millet bu hakkını, referandum gibi bir sistemle doğrudan da kullanabilir, aracı kurumlara bu hakkını devrederek de, kullanabilir. demokrasiDemokrasi yönetim biçimlerinin aracı olan meclisler ve partiler, milletin bu hakkını dolaylı bir şekilde kullanacakları kurumlar olarak, demokratik ülkelerde bulunmaktadır. Partiler, anayasa, meclisler, sivil toplumlar demokrasi dışında bir sisteme sahip olan ülkelerde de bulunmasına rağmen, yönetim biçimlerinin demokrasi adı altında geçmemesinin sebebi, seçme ve seçilme hakkının özgür bir sisteme tabi olmamasıdır.

Demokrasilerde kilit nokta seçme ve seçilme hakkının bireylere verilmesidir. Bu hakların dünya üzerinde tüm bireylere verilmesinde geçte kalınmış olsa, bugünkü demokrasilerde bu sağlanmıştır. -ABD’de zenci vatandaşlara seçme hakkı ancak 1960’da verilebilmiştir- demokrasinin temel dayanağı seçme ve seçilme hakkının tüm yurttaşlara verilmesi olsa da, çeşitli tanımlar yapılarak, tartışmalar yaratan bir sistem halini almıştır. Mesela demokrasinin, çoğunluğun yönetimi veya azınlık haklarını korumaya alan yönetim, sosyal uçurumları ortadan kaldırmayı sağlayan yönetim, fırsat eşitliğini temin etmeye gayret gösteren bir yönetim, garibanın yönetimi, ezilenin yönetimi, kamu hizmetinin gerçekleşmesi için halka sırtını dayayan bir yönetim gibi çeşitli ve tartışılır tanımları mevcuttur.

Bunun yanında demokrasi, sosyal, liberal, muhafazakar, kapitalist, klasik, kalkınmacı, koruyucu gibi çeşitli kollara ayrılmıştır. Bu ayrılığın temel sebebi, her kesin kendi demokratik yapısını inşa etmeye gayret göstermesidir. Buda kendi düşüncelerinin demokratik erdemlere daha yakın olduğu mücadelesinden ileriye gelmektedir. Demokrasi, her ne kadar herkese seçme ve seçilme hakkı vermiş olsa da, adaletin temininde tehlikeli kararlara sebep olabilecek kaideleri barındırmaktadır. Bunlardan birisi, çoğunlukçu yapının her dediğini meclisten geçirebilecek bir yapıya sahip olmasıdır. Her sistemin içerisinde bir kusur barınmaktadır. Demokrasi sisteminin de, kusurları bulunuyor ancak, bugün pek çok ülke tarafından tercih edilen sistem olmaktadır.