Akreditif çeşitleri

Uluslararası ticaret için çok önemli bir ödeme biçimi olan akreditif, banka tarafından belirlenen şartlar uyarınca ödenen bir kredi olarak tanımlanabilir. Finans kurumlarının önceden belirlediği kriterlerin karşılanması ve istenen belgelerin ibraz edilmesi ile işletmeye ödemenin yapılması için bir belge verilir ki, akreditif olarak tanımlanan da bu ödeme belgesinin kendisidir. Belirlenen miktardaki ödemenin alınmasına onay veren akreditif belgesi, banka tarafından işletmeye verilen ön şartlı krediyi gösterir. Vesikalı kredi, kredi mektubu, ticari kredi vesikası gibi farklı isimlerle de bilinen akreditif krediler, mal bedelinin özel bir biçimde ödenmesini sağlayan yeni bir finansman çeşididir.

Günümüz ekonomilerinin küresel boyutta giderek artan bir hızla büyümesi sonucunda ortaya çıkan yeni finansman ihtiyaçlarının daha pratik bir biçimde karşılanması için geliştirilen akreditif krediler, dünya genelinde çok sık kullanılan bir özel finansman tekniği haline dönüşmüştür. İthalatçı firmanın kurulu olduğu ülke sınırları içinde yer alan bir banka ile ihracatçı firmanın kendi ülkesindeki bir başka banka arasında gerçekleşen para transferi, belirlenen miktarın ilgili süre içinde ödenmesi şartı ile yapılmaktadır. Akreditif uluslararası ticaretin en önemli sorunlarından biri olan mal kalitesinin garanti altına alınmasını sağlar.

Çoğu firma bir diğer ülkeden mal alırken önce ürün numunesi istemekte ve siparişini gönderilen numunenin kalitesine göre vermektedir. Ancak satıcı firmanın gönderdiği numune ile sattığı mal arasında kalite farkı olması ve bu durumun alıcıyı mağdur etmesi halinde ödeme yapıldığı için hukuki anlamda büyük bir sorun oluşmaktadır. Alıcı firma bir parti mal için ödeme yapmış ancak aldığı malın kalitesini beğenmemiştir. Bu durumun önlenmesi açısından önem taşıyan akreditif, alıcı ile satıcı arasında güven oluşmasını sağlar. Zira bu şekilde alıcı firma malın kalitesinden emin olana dek ödeme yapmayacak, satıcı firma ise mal bedelinin istediği tarihte hesabında olacağından emin olmaktadır.

Akreditif ödeme sayesinde farklı ülkelerden mal alımı esnasında yaşanan birçok sorun önlenmiştir. Zira alıcı firma kendisine gönderilen numune ile mal arasında kalite farkı olması halinde “herhangi bir ödeme yapmadan” malı kabul etmeme imkanına sahip olmaktadır. Benzer bir şekilde satıcı firmada gönderdiği malın ücretini almak için herhangi bir uğraş içine girmemekte ve önceden belirlenen tarihte ödeme alacağını bilmektedir. Dönülemez akreditif, dönülebilir akreditif, teyitli akreditif, rotatif akreditif, devredilebilir akreditif, bölünebilir akreditif, karşılıklı(back to back) akreditif, Stand-By akreditif olmak üzere kullanım alanlarına göre birçok farklı akreditif ödeme şekli bulunmaktadır.

Rahnansaika