İslam’da çok eşlilik

Aslında bu konunun derin bir mevzu olduğunu belirtmek isterim evvel olarak. Ancak ortada İslam dinine yönelik yanlış algılanmaların müsteşrikler tarafından yönlendirildiği mevzulardan birisi de  budur. Müsteşrik kafalılar, İslamiyetin ruhsat verdiği bu çok eşlilikmüessesenin amaç ve gayelerini dümen altı ederek, kadına karşı İslamiyetin bakış açısının düşük bir seviyede olduğunu iddia ediyorlar. Kısaca İslam nezdinde çok evliliği açıklamaya çalışırsak, İslam için çok evlilik bir azimet değildir. Yani İslam dini, birden fazla evliliği namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi, hac gibi farz kılmamıştır. İslam dininde bulunan çok eşlilik, bir ruhsattır. Ruhsat demek ise, bir takım şartların tahakkuk etmesi halinde başvurulmasında cevazın olduğunu bildiren izindir. İslamiyette bu ruhsatın verilmesinin sebebi hikmeti çoktur. Ancak temel kaide dul veya kimsesiz hanımların koruma altına alınmasıdır.

Hanımların kimsesiz kamasını önlemek için İslam dini tarafından tesis edilen çok evliliğin şartları da vardır. Her önüne gelen İslamiyet çok eşliliğe ruhsat verdi diye bu müesseseyi tesis edemez. Öncelikli şart, çok evliliği yapacak olan kimsenin hanımları arasında adaleti ve eşitliği sağlaması gerekecektir. Bu eşitlik sevgi veya aşk konusunda değildir. Maddi imkanlar konusunda azami şekilde erkek, hanımları arasında ki eşitliği sağlamalıdır. Yani birine aldığı bir hediye varsa diğerlerini de bundan mahrum bırakmamalıdır. Hanımlarına yaklaşımı eşit bir şekilde olmalıdır. Sürekli birinin yanında kalma gibi bir durumu olmamalıdır. Bu gibi hanımların hususiyetlerini dikkate alan şartlar İslam dini tarafından getirilmiştir. Bu şartları herkesin temin edebilmesi, dolayısıyla çok eşliliğin herkesçe yapılabilmesi mümkün değildir. Zaten çok eşliliğin sebebi hikmeti de, savaşlarda veya diğer sebeplerden dolayı ihtiyaç sahibi hanımların koruma altına alınması, böylelikle bu hanımların başka yollara tevessülünün önüne geçilmesi, başkaları tarafından istismara uğramalarının karşısında durulması gibi sebeplerden dolayı teşkil edilmiştir.

Ancak bugün bu müessese, İslam dininin kadınlara olan saygısını, onları ikinci sınıfa atan bir düzen olduğu şeklinde yansıtılmaktadır. Halbuki, hanımları her türlü badirelere karşı koruma altına alınması şeklinde tezahür etmiş olan bu müessese, metresi ilişkilere mubah olarak bakan bir sistemin anlayamayacağı hakikatleri içerisinde barındırmaktadır. Son olarak şunu belirteyim ki çok eşlilik İslam nazarında bir zorunluluk değildir. Cemiyetin dengelerinde ki gelişimlerin kadınlar lehine bozulmasının önüne geçmek gibi bir zorunluluktan doğmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir