Popüler kültür

Kültür ifade olarak, bir sınıfı başka bir sınıftan ayırt eden değerlerin bütününü ifade eder. Kültür hakkında ek çok tanım olsa da ortak noktası, sınıfların kendilerine has olan kimliklerini ifade ettiğidir. Bu nedenle İslam kültür ve medeniyeti farklı bir alanı ifade populerkulturederken, Hıristiyan kültür ve medeniyeti de kendine has bir özelliği içerisinde barındırır. Bu farklılıklar hayatın her alanına yansımaktadır. Aileye, ilişkilere, hayat biçimi hakkında aklınıza gelebilecek her şeyde farklılıklar vardır. Bunların adına kültür demekteyiz. Peki ya popüler kültür neyi nesidir?

Bu kültür tanımı ise birbirinden farklı olan değerlerin bir potada kavrulması halidir diyebiliriz. Yani bir nevi kişi ve şahısların kendi kültürel duygularından uzaklaştırılmasıdır. Popüler kültürün ortaya çıkışı da iletişim araçları sayesinde olmuştur. Teknolojinin gelişmesiyle beraber kültürel etkileşimler hat safhaya ulaşmıştır. Aslında bu etkileşim şekli iletişim araçlarına egemen olan yapının lehine bir şekilde olduğundan dünya popüler kültür adını verdiği değerleri benimsemiştir. Bu değerler içerisinde kişinin önceden yaşamış olduğu kültüre tezat oluşturabilecek değerler bile vardır. Ancak popülerlik ismi zamanı yakalama ve zamanı yaşama şeklinde bir psikolojiyi barındırdığından, zamanla beraber değişen bir değerler manzumesi olduğu kanısını insanlara öğrettiğinden, popüler kültür insanlığı kendi etrafından toplamayı bilmiştir. Bunun bir başka sebebi ise, popüler kültürün nefsani arzulara verdiği geçittir. Çünkü popüler kültürde paranızı harcamanız için lüks eğlence yerleri vardır. Her gece gidilmesi gereken, zaman öldürüldüğü mekanlar vardır.

Popüler kültür, eğlence, oyun, magazin, futbol, çeşitli televizyon programları, lüks davetler gibi çeşitli ekonomik tüketimi mevzu alır. Yani paranın tüketilmesi için lüksün afiyetle peşinden koşulması gerektiğini söyler. Bireyselliği ön plana alır, kolektif paylaşımı kale almaz. İnsanın hayata bir kere geleceğini ve bu yüzden dünyayı eğlence merkezi olarak görmesini, bunun içinde hayatını serbest bir şekilde yaşamasını bildirir. Popüler kültür, bir nevi başı boşluk olmak demektir.