Tropikal Siklon

İç kısmında dönen rüzgarların Beaufort Ölçeği’ne göre saatte 105 kilometreden daha hızlı olan ve tropikal iklim kuşaklarında görülen Tropikal Siklon, insanoğlunun yeryüzünde karşılaşabileceği en şiddetli ve en geniş alanı etkileyen doğal afetlerden biridir. Güney Atlantik ve Büyük Okyanus’un Doğu bölümleri hariç tüm tropikal iklim kuşağında görülebilen bu yıkım gücü inanılmaz düzeyde olan kasırga türü, sıcak denizlerin farklı bölgelerinde yılın herhangi bir zamanı gerçekleşebilmektedir.

Batı Büyük Okyanus’ta görülen Tropikal Siklonlar genellikle Tayfun olarak adlandırılırken, bu şiddetli tropikal kasırga Batı Hint Adaları’nı da etkilemektedir. Mevsim sonlarında daha çok Karayiplerde gözlemlenirken, bu Tropikal Siklonlardan Meksika kıyıları da büyük derece etkilenir. Tropikal Siklonlar 50 kilometrelik bir alanı etkileyebileceği gibi çok daha geniş bir yapıya sahip olan tipleri 800 kilometreye gibi inanılmaz büyüklükte bir alanı dahi etkileyebilme potansiyeline sahiptir.

Tropikal Siklonlar yeryüzünü büyük oranda etkilediği gibi, atmosferde de birçok farklı etkiye neden olur. Bazı Tropikal Siklonlar yerden 12 kilometre dahi yukarıyı etkileyebildiğinden, atmosferin üst tabakaları dahi bu şiddetli doğal afetten nasibini almaktadır. Bilimadamları yaptıkları incelemeler sonucunda Tropik Siklonların, inanılması güç olsa da Stratosfer Tabakası’nda dahi etkili olabildiğini saptamıştır. Aşırı derece yüklü Kümülüs bulutlarını da beraberinde getiren bu kasırgalar, çok şiddetli sağanak yağmurlara da neden olmaktadır.

Tropikal Siklonlar yeryüzünün yapısı etkilediği gibi atmosferin yapısında bir takım etkilere neden olduğundan, insanlar bu kasırgaları “radar ekranında” dahi görebilmektedir. Çoğu bilimadamı radar ile oluşumuna yeni başlamış olan Tropik Siklonları saptayabilmekte ve böylece yetkililere haber vererek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktadır. Bu inanılmaz derecede şiddetli doğal afetin merkezinde ki bu merkezi bilimadamları “kasırganın gözü” olarak adlandırır, ilginç bir şekilde yağış yoktur. Tropikal Siklonların gözünde yağış olmadığı gibi rüzgarın hızı da büyük oranda azalmakta ve bulutlar neredeyse tamamen ortadan kaybolmaktadır.

Tropikal Siklonların merkez noktasında hava akımı çok az olduğundan ve yoğun yüksek basınca sahip olan havadan dolayı sıcaklık, normal değerlerin 15-20 derece daha üstünde olabilir. Kasırganın dış kısımlarındaki yüksek hava basınçlı hava merkezdeki düşük basınçlı bölgeye doğru hareket ettiğinden, Tropikal Siklonların merkezinde hava akımı ters yöndedir.