Teknolojinin insan hayatına etkileri

Teknoloji kısaca, bilgi ve yeteneğin sistematik bir şekilde kullanılması ile insanlığa yarar sağlayan araç gereçlerin üretilmesidir. Bilim tarihi boyunca insanlığa yarar sağlayan çalışmalar yapan her bilim insanı, günümüz teknolojinin gelişimine küçük  ya da büyük fark etmeden katkı sağlamıştır. Newton tarafından bulunan kütleçekim yasaları insanoğlunun gök yüzüne uzay mekikleri fırlatmasını sağlarken, Kuantum fiziğine dair fikirler günümüzün elektronik aletlerinin gelişimine katkı sağlamıştır. İnsanlığın sahip olduğu bilgi yüzyıllar içinde kademeli olarak artmış, elde edilen en ufak bilgi kırıntısı dahi teknolojinin gelişimine yarar sağlamıştır. Bu şekilde bakıldığında insanoğlunun yaşamının teknolojiden bağımsız olarak düşünülmesi mümkün değildir.

Sürekli yeni şeyler düşünerek fikirlerini eyleme dönüştüren insan, teknolojinin de bizzat kaynağıdır. Modern toplumun vazgeçilmezi olan internetin arkasında dahi yüzyılların bilgi birikimi bulunmaktadır. Teknoloji toplumların şekillenmesini ve insanların kişisel alışkanlıklarının dahi değişmesini sağlar. İnternet teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte insanoğlunun “sosyal medya” olarak isimlendirilen mecralarda boy göstermesi, bilginin saklanamaz hale gelmesine neden olmaktadır. Karşılıklı etkileşim imkanı tanıyan sosyal medya insanların “kendi içerikli kendisinin üretmesini” sağlayarak, basın yayın organlarının içerik tedarikçisi olduğu günlerin de geride kalmasını sağlıyor. Özel hayatın da giderek “özel” olmaktan çıktığı günümüzde, internet teknolojileri sayesinde insanların hayatları birer “içerik” malzemesi haline dönüşmüştür.

Sosyal yaşamın yerini sanal ortamlarda sosyalleşmeye bıraktığı günümüzde, kalabalık alanlarda birçok insanın elindeki mobil cihazla ilgilenmekte ve yanında olup bitenlere bakma ihtiyacı dahi duymamaktadır. Sosyologların internetin etkileri üzerine yaptığı çalışmalarda, bazı kişilerin teknolojik aletler nedeniyle yalnız bir hayat tarzını benimsediğini ortaya çıkarmıştır. Kişilerin kalabalık sosyal ortamlarda olmaktan anladıkları, birçok kişinin çevrimiçi olduğu sosyal medya araçları haline dönüşmeye başlamıştır. Tüm bunların ötesinde teknolojinin bilgiye çok kolay ulaşma imkanı sunması, insanoğlunun bilgi edinmeye verdiği önemin de azalmasını sağlamıştır. Bilginin güvenilirliğinden çok sansasyon yaratma potansiyeline önem verilmesi de, teknolojinin insan yaşamı üzerindeki ilginç etkilerinden biridir.

İnsanların kendilerinin birer içerik haline geldiği sosyal medyanın, bireyleri depresyona ittiğine dair araştırmalar da mevcuttur. Teknolojinin önemli yönlerinden biri olan sosyal medya, bazı insanların tüm arkadaşlarının mutlu olduğunu ve güzel bir hayata sahip olduğunu düşünmesine neden olmaktadır. Kendi hayatı ile sosyal medya araçlarında hayatını paylaşan insanların yaşamını kıyaslayan bireyler, özel hayatlarının çok basit ve monoton olduğunu düşünerek depresyona dahi girebilmektedir. Teknolojinin sunduğu önemli imkanlardan biri olan internetin, sosyal medyada ünlü olmak ve birçok kişi tarafından takip edilmek isteyen yeni bir kesimin oluşmasına neden olduğu da açıktır. Gerçek hayattaki olumsuzluklardan kaçarak sanal yaşamda önemli ve takip edilen bireyler olmak, çoğu insanın daha çok tercih ettiği bir yaşam tarzı haline gelmiştir.