Tarikat ve cemaatler

Tarikat ve cemaatler, maalesef ülkemizde kimilerince “iğrenç bir oluşum” addedilebilen bir konuma sürüklenmeye çalışılıyor. Bunun sebepleri tarihi hakikatlerde gizlidir. Cumhuriyet döneminde yapılan bazı inkılaplar, dini kötüleme ve vicdanlara hapis etme çalışmaları, dini insanlarımızın yanlış konumlandırmasına, dini müesseselerden birini oluşturan tarikatlarınsaid nursi yanlış anlaşılmasına sebep olmuştur. Cemaatler aleyhine çalışmalar yapılmış olsa da, ülkemizden birden fazla cemaat ve milyonlarca cemaat mensubu vardır.

Ülkemizde cemaatleri; Süleyman Efendiye mensup olanlar, menzilciler, nurcular, İsmail ağa, İskender paşa, Erenköy cemaatleri olarak sayabiliriz. Bunlar en çok bilinen ve ilim tedrisatında önde olan cemaatlerdir. Cemaatler veya tarikatların ortaya çıkmasının tarihi açıklamasını kısaca yapacak olursak, Peygamber Efendimiz (S.A.V)’den sonra, Ashap-ı Kiram efendilerimizin de, ahrete intikal etmeleri, İslam üzerinde tefrikaya yol açacak çalışmaların hızlanmaya başlaması, İslam ümmetini bölme faaliyetlerinin başlatılması gibi sebeplerden dolayı, sahih olan İslami ilimleri, yani efendimizden bil itibar yaşanan İslam’ı, nesilden nesile emin bir şekilde aktarılmasını sağlamak için, meydana gelen İslami ilim müesseleridir. Yani cemaatler, medrese eğitimi yoluyla yayılan İslam bilgilerinin öğrenildiği yerlerden başka bir nitelik taşımıyor.

Cemaatlerin hedefleri, İslam inancının esaslarını hüvesi hüvesine yerine getirebilecek gençleri ülkemize kazandırmaktır. Ancak bazı kötü niyetli kişilerce dinin ülkemiz nezdinde gelişmesini sağlayan cemaatler, çeşitli çalışmalarla yanlış anlatılmıştır. Bunun yapılmasının pek çok sebebi olsa da, asıl niyet ve maksat, gerçek İslami bilgilerin öğrenilmesinin önüne geçilmek istenmesidir. Bugün bazı kurumlarca cemaatlerin halkı sömüren bir hareket olduğu söylenir. Çünkü geniş üyelere sahip olan cemaatler, topladıkları paralarla yurtlar, ticarethaneler açmaktadırlar. Buralardan elde edilen gelirin de, belli zümre tarafından harcandığı söylenir. Ancak bu zorlama bir yorumdur. Cemaatlerde toplumsal açıdan güçlerini hakim kılmak ve hizmetlerinin gelişimini sağlamak için kazanç sağlamak adına güçlerini kullanmaktadırlar. Bu sistem, cemaatleri daha çok kuvvetli kıldığından birilerinin koltuğu sallanmaktadır. Bu sebeple elde edilen kazanımları, farklı amaçlarla kullanıldığı yalanları ortalığa atılmaktadır.