Tanıma tenfiz davası nedir? Neden gereklidir?

Ülkeler arası farklılık ilkesi gereğince, boşanma davalarının yabancı ülkelerde görünmesi, Türk yetkili mercilerince yurtdışında gerçekleşen boşanmanın tanınmamasına yol açar. Bir başka ifadeyle Türk vatandaşı evli olduğu yabancı uyruklu eşinden boşanırsa, bunun Türk makamlarınca da bilinmesi gerekir. İşte bu sorunun giderilmesi için açılacak olan davaya tanıma tenfiz davası denir. Tanıma davası boşanmanın Türkiye’de tanınmasını sağlar. Tenfiz ise, boşanmadan sonra meydana gelen feri esasların Türkiye içerisinde de uygulanmasını sağlar. Bunlar çocukların velayeti, mal ve mülk paylaşımı, nafaka gibi boşanmameseleler olarak sıralanır.

Tanıma tenfiz davasının açılması neden gereklidir?

Eğer yurtdışında boşanan Türk vatandaşı, Türkiye’de söz konusu davayı açmazsa, evlilik statüsünün doğurduğu kanunlarda yer alan hakları devam eder. Diğer bir deyişle, yeniden evlenemez. Bu gibi sorunun ortaya çıkmaması adına kişi, boşanmanın tescillenmesinden sonra Türkiye içerisinde davayı açmak için harekete geçmeli.

Boşanan kişi, işlerinin yoğunluğundan dolayı Türkiye’ye gelemiyor ve bu davayı açamıyorsa, yapması gereken tuttuğu avukata vekaletini vermesi. Böylece kişinin dava görüşmelerine gelmesine gerek kalmayacak. Kişi, boşanmanın hemen ardından gerekli evrakların toplanması için acele etmeli. Çünkü araya zaman aşımı girecek olursa, belgelerin temin edilmesinde ilk zamankinden daha kuvvetli bir zorluk meydana gelecek.

Kişi topladığı belgeleri, güvenilir bir kargo firmasıyla anlaştığı avukatına gönderebilir. Eğer avukatına vekalet veriyorsa, vekaletnamenin de belgeler arasında olmasına dikkat edilmeli. Belgelerin toplanmasından önce, bir avukattan danışmanlık desteği alınması, belgelerin doğru ve eksiksiz toplanması adına isabetli bir durum olacak.

Dava süresi

Tanıma tenfiz davasının süresi, yurt dışında boşanılan ülkenin hangisi olduğuna göre değişmekte. Yani, eğer kişi ABD içerisinde boşandıysa bu süre 1 yıl gibi olur. Ancak AB Ülkerlerinden biriyse, 1 yıldan daha az bir süre alır. Bunun sebebi, yabancı mahkemeden istenilecek olan tebligatın gönderilme süreleridir.