Su arıtma teknikleri

Suyun içinde bulunan tüm yabancı maddelerin sudan ayrılarak başka bir ortama aktarılması olarak tanımlanan “su arıtma”, birçok farklı teknik kullanılarak yapılabilen bir uygulamadır. Su arıtma teknikleri üzerinde tarih boyunca yapılan çalışmalar ve şüphesiz teknolojik gelişmeler sonucunda günümüzde bu uygulamalar mükemmel hale getirilmiştir. Su arıtma teknikleri farklı yöntemlerin bir arada kullanılmasıyla oluşa da, uygulanan işlemler temel iki başlık altında toplanabilir: sudan tuzun ayrıştırılması ve sudan diğer yabancı maddelerin ayrıştırılması. Dünya nüfusunun kontrolsüz bir şekilde artması sonucu gelecek 50 yıl içinde birçok insanın “temiz” su kaynaklarından yoksun kalacağı hesaplanırken, suyun hem tuzdan hem de diğer yabancı maddelerden arındırılması için kullanılan teknikler daha da önem kazanmaktadır.

  • Suyun tuzdan arındırılması

Su dünyadaki yaşamın devamlılığı için temel gereksinim olmasına rağmen yapılan hesaplamalara göre günümüzde 1 milyara yakın insan temiz su kaynaklarından yoksun olarak yaşıyor ve kirli su kullanımı sonucunda her yıl yaklaşık olarak “3,5 milyon insan” yaşamını yitiriyor. Gelecek yıllarda temiz su kaynaklarının daha da önemli hale geleceği şimdiden anlaşıldığından, bilim insanları dünyanın 3/4’lük bölümü oluşturan denizlerden temiz su elde etmek için çalışmalar yapıyor. Dünyanın gelecek yıllardaki en önemli gündemlerinden biri olacak temiz su kaynağı sorunu, dünya denizlerindeki tuzlu suyun arıtılması ile çözülebilir. İstatistiksel olarak dünya üzerinde bulunan toplam suyun yalnızca %0,015’i içilebilir temiz su iken, bu suyun %97’lik bölümü tuzlu sudan oluşuyor.

Günümüzde dünya genelinde tuzlu suyun arıtılması için kullanılan en yaygın teknikler: Ters Osmoz, Düşük Basınçta Buharlaştırma, Çoklu Distilasyon, Elektro-Diyaliz ve Vapor Basınçlama olarak sıralanabilir. Tarihsel süreç içinde oldukça uzun zaman önce ortaya atılan Havuz Tipi Damıtma tekniği de hala bilim adamlarının üzerinde çalışma yaptığı uygulamalar arasındadır. Tüm bu teknikler ile deniz suyundaki tuzun arındırılması ve insan kullanımına uygun temiz su elde edilmesi mümkün olsa da, bu tür arıtma tesislerinin devasa boyutlarda olması ve bu işlem için muazzam derece enerji gerekmesi bilim adamlarının karşılaştığı en büyük sorunlardandır.

  • Suyun diğer maddelerden arındırılması

Suyun içinde birçok farklı yapıda yabancı madde bulunabildiğinden bu arıtma işlemi için birçok işlem belirli bir sıraya göre uygulanır. Aşamalı olarak suyun içindeki yabancı maddelerin çıkartılmasının ardından son ürün olarak temiz su elde edilir. Bilimadamları suyun yabancı maddelerden arındırılması için yeni teknikler üzerinde çalışmalarına devam etmektedir. Günümüzde dünya genelinde en yaygın kullanılan arıtma teknikleri; Aktif Karbon ile Arıtma, Su Yumuşatma, Nano-Filtreleme, Ultra-Filtreleme, Kum Filtreli Arıtma, Deminerilezasyon ve Ultraviyole Arıtma olarak sayılabilir.

Rahnansaika