Step iklimi

Yarı kurak bir yapıya sahip olan step iklimi, yıllık ortalama sıcaklık farkının 15 ile 30ºC gibi oldukça yüksek aralıklı bir değişkenliğe sahiptir. Bilimsel olarak bu iklim tipinin kendine has karakteristik özellikleri olduğundan bilimadamları step iklimini bir “geçiş iklimi” olarak tanımlamıştır. Yağışın en çok ilkbahar aylarında görüldüğü step iklimi, bu özelliği ile farklı bitki türlerinin de gelişebilmesine olanak tanıyan bir yapıdadır. Orta kuşakta yer alan kara parçalarının genel olarak iç bölümlerinde görülen bir iklim tipi olan step, birbirinden oldukça farklı iklim türlerine komşu olarak görülebilmektedir.

Dünya genelinde en çok Orta Asya, Kuzey Amerika’nın bazı bölümleri ve medeniyetler beşiği Anadolu’da karakteristik özellikleriyle görülen step iklimi ayrıca İran’ın bazı platolarında da etkilidir. Yarı kurak bir iklim tipi olarak tanımlanabilecek step iklimi, komşu olduğu bölgelerde görülen iklim türleri açısından incelendiğinde bir genelleme yapılması güç olan bir iklim tipidir. Tropikal kuşağın baskın olarak hakim olduğu bölgelere komşu olan alanlarda görülen step iklimi, birbirinden çok farklı olsa da Akdeniz ikliminin görüldüğü bölgelere komşu olan alanlarda da etkili olabilir. Tropikal kuşak ve Akdeniz iklimi gibi birbirinden oldukça farklı özelliklere sahip olan iklim kuşakları haricinde orta kuşakta yer alan bölgelere komşu alanlarda da step iklimi görülebilmektedir.

Ortalama yıllık yağışın 300 ile 400 mm arasında değiştiği step iklimi, karın ve don olayının sıkça görüldüğü bir yapıya sahiptir. Step ikliminin bir diğer özelliği olarak da ani bastıran kıştan söz edilebilir ki, step ikliminde kışlar oldukça soğuk geçebilmektedir. Tıpkı kışın erken gelmesi gibi step ikliminde yaz mevsimi de erken gelir ve büyük bir çoğunlukla sıcak geçer. Tipik bitki örtüsü bozkır olan step ikliminin tamamen olmasa da orta kuşak karasal iklimine birçok yönden benzediği de söylenebilir. Özellikle bahara geçişte gündüz ve gece sıcaklık farklı oldukça yüksek seviyelerde farklılık gösterebildiğinden, bu koşullara adapte olabilen farklı bitki türleri de step iklimi bünyesinde gelişmiştir.