Sporun hayatımızdaki yeri ve önemi

Sadece fiziksel bir yarar sağlamayan spor, zihinsel olarak da birçok fayda sağlayan ve bu nedenle de az ya da çok fark etmeden her insanın hayatında olması gereken bir aktiviteler bütünüdür. Bazı nesneler ve topla yapılan aktiviteler spor kapsamına girdiği gibi aslında insanoğlunun yaptı tüm hareketler bir çeşit spordur. Ancak bir aktivitenin spor olarak kabul edilmesi için sadece zihinsel yetenekleri değil, fiziksel yetenekleri de geliştirmesi gerekir. İnsan yaşamının ayrılmaz bir parçası olan sporun yeri ve önemi, insanoğlunun davranışları doğrudan etkilemesi sebebiyle göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Sporun hayatımızdaki yeri ve önemi ile ilgili yapılan araştırmalar, düzenli spor yapan insanların öfke kontrolü konusunda daha başarılın olduğunu ve saldırgan eylemlerde bulunmaktan daha kolay kaçınabildiğini ortaya koymuştur.

Çocukluk çağından itibaren başlanan spor, sosyal toplumun bir parçası olma yolunda ilk adımların atılmasıdır. Çocuğun sosyal kimliğini erken yaştan itibaren geliştirmesini sağlayan spor aktiviteleri, çocukların birbirleri ve çevre ile etkileşim haline geçmesini daha kolay bir hale getirir. Spor faaliyetleri esnasında kurulan arkadaşlıklar sayesinde çocuklar bireysel anlamda toplumda var olması ve toplumu oluşturan diğer bireyler ile diyalog kurmasını öğrenir. Ayrıca ders çalışma konusunda da çocuklara yardımcı olan spor aktiviteleri, verimli çalışmayı ve konsantrasyonun dağılmadan odaklanmayı destekliyor. İlk bakışta spor yapmak ile derslerde başarılı olmak arasında bir ilişki yokmuş gibi görünse de, spor yapan çocukların yaşam enerjilerini boşalttığı için ders çalışmak için oturduklarında daha uzun süre boyunca odaklanarak kendilerini okuduklarına verebilmesi mümkündür.

İnsanların hastalıklara daha az yakalanmasını sağlayan spor, vücut direncinin korunmasına da ciddi bir katkı yapar. Spor yapmayan ve hareketsiz bir yaşama sahip olan kişilerin daha sık hasta olduğu ve psikolojik sorunlarla daha fazla boğuştuğu bilinmektedir. Zira yapılan birçok araştırma spor yapan kişilerde depresyon gibi psikolojik şikayetlerin daha az görüldüğünü ortaya koymuştur. İnsanların ruh hali üzerinde doğrudan tesire sahip olan spor, ayrıca bedensel kapasitenin arttırılmasını da sağlar. Kalp ve damar hastalıklarının yanlış beslenme kadar hareketsiz yaşamdan da kaynaklandığı bilinmektedir. Düzenli spor yapılması halinde kan değerleri de normal seviye seyretmekte ve başta kalp ve damar hastalıkları olmak üzere birçok ciddi rahatsızlığa yakalanma ihtimali önemli derecede düşmektedir.

Çocukluk ve yetişkinlik döneminde olduğu gibi ileriki yaşlarda da fayda sağlayan spor, bir ömür boyunca düzenli yapıldığında kemik erimesi ve beyin faaliyetlerinin yavaşlaması gibi sorunlar da daha az görülmektedir. Unutkanlığın azalmasına yardımcı olan spor, beyin aktivitelerinin ilerleyen yaşlarda da düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlamaktadır. Tüm bunların ötesinde yüzlerce farklı yararı bulunan sporun insan hayatındaki önemini birkaç paragrafa sığdırmak mümkün değildir.