Elektriğin hayatımızdaki yeri ve önemi

Modern insan olarak tanımlanan günümüz toplumlarının “modernliği” büyük oranda elektriğe ne denli bağımlı olduklarına bağlıdır. Kent yaşamında birkaç dakikalık elektrik kesintilerinde dahi insanlar ne yapacağını bilememekte ve bu birkaç dakikalık elektriksiz hayat kişilere saatler kadar uzun gelmektedir. Birçok alışkanlığın temelinde elektrikli aletlerin kullanım yer aldığından, elektrik kesintilerinde çoğu insanın canı sıkılır ve dalgınlıkla televizyon izlemek ya da bilgisayarı açmak için yerinden kalkar. Elektrik kesildiği zaman insanların canının sıkılması ve yapacak hiçbir iş bulamamaları, zihnin farkında dahi olmadan dönüp dolaşıp yine elektrik gereken bir aktiviteyi hatırlatmasına neden olur. Bu durum dahi elektriğin hayatımızdaki yer ve önemi hakkında bir fikir edinilmesini sağlayacaktır.

19. yüzyılda Sanayi Devrimi ile birlikte önce Avrupalı toplumlar elektriğin insanlık için önemi anlamış ve kısa zamanda da bu muazzam derecede önemli enerji kaynağı dünya genelinde kullanılmaya başlanmıştır. Elektriğin insan hayatındaki yeri, alternatif bir enerji kaynağı ile doldurulamayacak kadar büyüktür. Evlerde binlerce işçinin çalıştığı dev sanayi komplekslerine kadar hayatın her aşamasında kullanılan aletlerin büyük bir bölümü elektrik enerjisine bağımlıdır. Bu da elektriğin hayatımızdaki öneminin göz ardı edilemeyecek kadar büyük olduğunu gösterir. Çoğu insan farkında olmasa da, bizzat insanın kendisi de bir elektrik kaynağıdır. Beynin verdiği komutlarla kasların çalışması ve hareketin sağlanması için elektrik kullanılmaktadır. Ayrıca merkezi sinir sistemi üzerinden sürekli haberleşme ve dış ortamı algılama faaliyeti içinde olan beyinde de her gün milyarlarca elektrik akımı iletilmektedir.

Elektrik enerjisi evrensel bir enerji kaynağı olmakla birlikte evrenin en uzak köşelerinde dahi elektriğin var olduğu bilinmektedir. Termik, jeotermik, nükleer, doğalgaz, güneş enerjisi, hidroelektrik, rüzgar tribünleri olmak üzere insanoğlu birçok farklı yöntemle elektrik enerjisi üretmekte ve üretilen bu enerji de hayatın her alanında kullanılmaktadır. İnsanoğlunun hayatını kolaylaştıran ve günümüzde yaşamın aynı şekilde devam etmesi için birçoğuna da bağımlı olunan aletlerin büyük bir bölümü doğrudan ya da dolaylı olarak elektrik enerjisi kullanmaktadır.

Motorların işletilmesi için gereken güç petrol yakıtlarından elde edilse de, bu motorların bulunduğu sistemlerin kontrol edildiği bilgisayarlar yine elektrik enerjisi ile çalışır. Modern teknolojinin gelişmesi ile boyutları bir cep telefonu büyüklüğüne indirgenen bilgisayarların tamamının elektrik enerjisi ile çalıştığı ve çağımız için bilgisayarların ne denli önemli olduğu düşünülürse, elektriğin hayatımızdaki yeri ve önemi de daha iyi anlaşılacaktır. Doğadaki birçok canlı türü gerek haberleşmek gerekse de hareket etmek için elektrik enerjisine başvurmaktadır. Birçok canlı elektrik gerilimi üretmekte ve köpekbalığı gibi bazı canlılar da bu elektriksel alanı algılayabilmektedir. Kısacası elektrik mikro kozmostan makro ölçeğe kadar hayatın her alanında var olan ve var olmaya da devam edecek “vazgeçilemez” bir enerjidir.