Sigorta türleri

Modern dünyanın en büyük sistemlerinden biri olan sigortacılık, basit bir şekilde benzer ihtiyaçlara gereksinim duyan insanların bir araya gelmesini organize eden bir risk yönetimini sistemidir. Birbirine benzer yapıdaki riskleri alan insanların bir araya gelmesini sağlayan sigorta, bu insanlar arasındaki bir kişinin herhangi bir maddi zarara uğraması durumunda zararının diğer insanlar yani “sigortalılar” tarafından karşılanmasını sağlar. İnsanların maddi güçlerini birleştirerek zarara uğramaları durumunda yardım almalarını sağlayan bir yapı olan sigorta, zararın hep beraber karşılanması fikri üzerine geliştirilmiştir.

Günümüzde her ülkede işleyen farklı bir kanun olsa da, genel olarak bazı durumlarda bir takım mallar ya da olaylar “sigortalanamaz” olarak adlandırılmaktadır. Kanuni olarak sigortalanamayacağı belirtilen riskler haricindeki tüm risk gruplarında sigorta sistemi devreye girebilir. Sigorta türleri yakın tarih içerisinde oldukça kapsamlı bir hale gelirken, temel olarak Can ve Mal Sigortaları olarak iki ana grup mevcuttur. Şirketler bazında sigorta sistemi incelendiğindeyse, Yaşam ve Yaşam Dışı olarak iki temel yapı görülmektedir.

Hayat sigortası, ferdi kaza sigortası ve sağlık sigortası gibi sigorta türleri Can Sigortaları bünyesinde birleşirken, bu tür risklerin tamamı sigorta güvencesi altına alınarak kişinin kendisine yönelik durumlarda oluşan zararın karşılanması sağlanır. Araçların uğrayacağı zararların karşılanmasına yönelik geliştirilen kasko, yangın ve farklı doğal afetler nedeniyle malların zarar görmesi ve nakliyat esnasında oluşabilecek hasarların karşılanması ise Mal Sigortaları kapsamına girmektedir. Deprem sigortası da bir Mal Sigortası biçimiyken, mühendislik sigortası ile de firmaların üretim bandındaki risklerin sigortalanması da sağlanabilir.

Sorumluluk ve Kredi Sigortaları gibi farklı sigorta çeşitleri de mevcut olduğu gibi, hukuksal hakların korunmasına yönelik riskler için de sigorta yaptırılabilir. Can sigortası kapsamında artık ünlü kişiler yeteneklerini sergiledikleri vücut bölümlerini dahi sigortalayabilmektedir. Ünlü bir futbolcu mesleğini yapabilmesini sağlayan ayaklarını sigortalatırken, bir diğer ünlü şarkıcı da sesini dahi sigortalayabilmektedir. Bunların haricinde sigorta türlerini “Zorunlu ve Zorunlu Olmayan” şeklinde sınıflandırmak da mümkündür. Ülkemizde Trafik ve Deprem Sigortaları zorunluyken, diğer sigorta türleri isteğe bağlı olarak yaptırılmaktadır.