İşsizlik maaşı alma şartları

İşsizlik maaşı almak için herhangi bir yaş sınırlaması olmamasına rağmen, kişinin yine de 5510 Sayılı İş Kanunu’na tabi bir şekilde çalışmış olması ve tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gibi bazı şartlar aranmaktadır. Kişinin işsizlik maaşı almaya hak kazanması için öncelikle yükümlülüklerini yerine getirmesi lazımdır. Ayrıca yükümlülüklerini yerine getiren her yaştan insanın yararlanabildiği işsizlik maaşı uygulamasında, herhangi bir meslek grubu ayrımı da yoktur ve tüm meslek grupları işsizlik maaşı alabilmektedir.

İstek ve kusur konuları da, işsizlik maaşı hakkında dikkat edilmesi gerekenler arasındadır. Kişinin 5510 Sayılı İş Kanunu’na tabi olarak işsizlik maaşı alabilmesi için isteği dışında işten çıkartılmış olması gerektiği gibi, işten çıkartılmasında herhangi bir kusurunun da bulunmaması gerekmektedir. İşsizlik maaşı alma şartları arasında prim ödenmesi de dikkat edilmesi gereken maddeler arasında yer alır ve bu konuda önceden belirlenmiş bir asgari prim ödeme günü mevcuttur.

İşsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için kişinin işvereni ya da işverenleri tarafından son 3 yıl içerisinde en az 600 gün primi yatırılmış olması şartı da vardır. İşsiz kalınan günden itibaren 3 yıl geriye gidilerek sayılan bu sosyal güvenlik primleri, 600 günlük sınırın altında kalması durumunda kişiye işsizlik maaşı verilmemektedir. Ayrıca işsizlik maaşı alabilmek için son çalışılan işte en az 4 ayın doldurulması gerekir. Yani işsizlik maaşı başvurusu yapan kişinin en son çalıştığı işte, işten çıkartılmadan önceki dönemde en az kesintisiz bir şekilde 120 gün çalışmış olması lazımdır.

Kesintisiz bir şekilde en az 120 gün çalıştığı işyerinin iflas ederek kapanması sonucunda işsiz kalan kişiler de, işsizlik ödeneğinden yararlanabilmektedir. Bu tür işyerinin iflas etmesi ve kapatılması sonucunda işsiz kalanlar, kendi istekleri olmadığı ve işten çıkartılmalarında yaptıkları herhangi bir kusurun etkisi olmadığı halde işsiz kaldığı için işsizlik ödeneği kapsamına girmektedir. Kurum tarafından kişiye daha önce çalıştığı meslek grubuna dahil olan ve ikamet ettiği yerin belediye sınırlarında bir iş bulunması ve kişinin herhangi bir neden olmadan bu işi kabul etmemesi durumunda, işsizlik maaşı kesilmektedir. Ayrıca ücret karşılığında herhangi bir işte çalışılması ya da emekli olunması da işsizlik maaşının kesilme nedenleri arasında yer almaktadır.