Şifreleme yöntemleri

İçinde bulunduğumuz çağda hemen hemen her insan tarafından kullanılan bilgisayarlarda yaygın bir biçimde kullanılan şifreleme yöntemleri aslında “kriptoloji” denen bir bilim dalının bilimsel inceleme alanı olarak, farklı ileti, yazı ve simgelerin belirli sistemlere göre şifrelenmesi ile ilgilidir. Kriptoloji bilinen insanlık tarihinde M.Ö. 2000 yıllarında dahi var olan ve bilhassa Antik Mısır toplumunda bazı rahipler tarafından ilgi duyulan bir alandır. Yazılan mesajların şifreleme yöntemleri kullanılarak alıcıya kadar güvenli bir biçimde iletilmesi durumunda alıcı, iletilen şifreli mesajı “deşifre” yöntemleriyle çözer ve böylece mesajı okuyabilir.

Teknolojinin mola vermeden ilerleyişine devam ettiği günümüzde bilginin önemi her geçen gün daha da artarak, modern dünyada bilgiye ulaşmak kadar elde edilen bilgilerin korunması da büyük önem taşır hale gelmiştir. Baş döndürücü  bir hızla gelişen teknoloji birçok alanda kullanılan bilgisayar sistemlerinde çok fazla güvenlik açığı çıkmasına neden olduğundan, kriptoloji yani şifreleme yöntemlerinin de teknoloji ile aynı hızda geliştirilmesi günümüz şartlarında bir “zorunluluk” halini almıştır.

Tüzel ya da özel kişilerden askeri kurumlara kadar çok yaygın bir kesim tarafından kullanılan şifreleme yöntemleri, verinin gizlenmesi ve 3. şahıslar tarafından ulaşılamaması üzerinedir. Bilinen insanlık tarihinde en yaygın kullanılan ve popüler hale gelen şifreleme tekniklerinden olan Sezar Şifrelemesi ya da Rotor Makinesi ki “Enigma” olarak da bilinir, ülkelerin dahi kaderini belirleyebilecek öneme sahip bir bilimsel inceleme alanına dönüşmüştür. Şifre yazmak kadar bir takım şifrelerin çözülmesiyle de ilgilenen Kriptoloji bilimi, analiz ve akıl yürütmeye üzerine kurulmuştur.

Günümüzde şifreleme yöntemleri denince akla gelen “Kriptoloji Algoritmaları”, birçok bilim insanın üzerinde çalıştığı ve çoğu insana göre uçsuz bucaksız bir inceleme alanıdır. Matematiksel fonksiyonlardan meydana gelen algoritmalar ile günümüzde kullanıcı sayısı milyarları bulan e-posta hesapları dahi korunabilmektedir. İnternet teknolojisinde dünya çapında bir “tekel” haline gelen Google dahi, meşhur algoritmasıyla milyarlarca dolarlık servetine servet katmaya devam etmektedir.

Belirli bir sisteme göre geliştirilen kuralları olan şifreleme yollarında izlenen metot, deşifre işlemini yapacak kişi ile şifrelemeyi yapan arasında bilinen gizli fonksiyonlardan meydana gelir. Basit bir düşünce yapısı ile her insan kendine ait bir şifreme yöntemi geliştirebilecek olmasına rağmen geniş kitleleri ilgilendiren konularda her insanın aklına gelmeyecek bir algoritma yaratmak, bilim insanlarının büyük bir çoğunluğu tarafından pek de mümkün görülmemektedir.