Satış yöntemleri

İş hayatında müşteri ilişkileri, satış yapabilmenin en önemli etkenidir. Müşteri ilişkileri kuvvetli olmayan biri, karşısındaki insanı sattığı ürünü almaya asla ikna edemez. İş hayatında yapılan tüm satışların öncelikli konusu, ikili insan ilişkileridir ve insan ilişkilerini doğru şekilde analiz edebilen kişiler bu konuda büyük bir başarı göstermektedir. Müşteri ikna yöntemleri; üzerinde derin araştırmalar yapılmış ve temel olarak karşınızdaki insanın ilgi odağını sizden ayırmamasını sağlayan ve kişinin psikolojisini satılan ürünü almaya yönelten uygulamalardır.

Müşteri ile yapılan görüşmelerde kullanılan en yaygın yöntemlerden birisi, ters psikolojidir. Ters psikoloji uygulaması; kişi sattığı ürünün her ne kadar karşısındaki müşteri tarafından alınmasını istiyor olsa da, müşteriye bu ürünü alma zorunluluğunun olmadığını ve seçimin tamamen kendisine ait olduğunu söylenmesidir. Bu durum müşterinin kontrolün kendisinde olduğunu düşünmesine ve bilinç altında her ne kadar zorunluluk altında olmadığının söylenmesine rağmen yine de bu ürünü satın alması gerektiğini düşünmesine neden olur. Ayrıca sizin söyleyeceklerinizin müşteri tarafından dinlenmesi için de bu yöntem oldukça faydalıdır çünkü müşteri kendisine herhangi bir şey dayatılmayacağını düşündüğünden konuya daha pozitif bir şekilde yaklaşır.

Satış yapılması için yapılan konuşmaların da uzunluğu muazzam derecede önemlidir çünkü yapılan tüm araştırmalar, müşterilerin uzun süre satıcının anlattıklarına konsantre olamadığını göstermiştir. Bu aşamada ürün tanımının mümkün olduğunca kısa kesilmesi ve sadece bu ürünü karşınızdaki insanın neden alması gerektiğinden bahsetmelisiniz. İnsanlar bir ürünü özellikleri nedeni ile satın almaz. Tam aksine ürün ne olursa olsun, satın almaları gerektiğini düşündüklerinde ürünü satın alırlar. Bu nedenle ürünün özelliklerinden ziyade her zaman müşteriye sattığınız ürünü neden alması gerektiğini anlatmalısınız. Böylece bu ürünü alması gerektiğini ve alınca da ne kadar büyük bir fayda sağlayacağını düşünen müşteri, çok kolay bir şekilde satışa ikna edilebilir hale gelecektir.

Ses kontrolü ve gerektiğinde sesin alçaltılabilmesi de oldukça yararlı bir satış tekniğidir. Karşınızdaki kişi ile konuşurken ani bir şekilde sesinizin alçaltmak, karşınızdaki insanın söylediklerinizi duyabilmek için ister istemez size daha fazla odaklanmasını sağlayacaktır. Sesinizin bu şekilde alçaltma zamanlamasını; vurucu nokta olarak tanımlanan yani ürünün satışı için anahtar cümleyi söyleyeceğiniz ana denk getirmeniz durumunda, satış işlemini de büyük oranda gerçekleştirmiş sayılırsınız.