Reklamın pazarlamadaki önemi

Reklamın temel amacı; “gönüllü olarak” belirli bir davranışı sergilenmesi için insanların ikna edilmesi, arzu edilen düşüncenin insanların zihninde canlanmasının sağlanması ve dikkatlerin istenen mal veya hizmete çekilmesidir. Benzer şekilde reklamlar, markanın insan zihninde bir yer edinmesini sağlama ve markayla ilgili mevcut görüşün değişmesine yardımcı olma görevini de üstlenmiştir. İnsanların belirli bir markanın kendisi ya da sunduğu ürün ile ilgili görüşlerinin arzu edilen tarafa yönlendirilmesini amaçlayan reklamın, pazarlamadaki önemi yüzyıllar öncesinde fark edilmiştir. Günümüzün küresel ekonomisinde vazgeçilemez derece büyük bir öneme sahip olan reklamlar, firmanın sunduğu mal ve hizmetin satışını doğrudan etkilemektedir.

Reklam sadece mal ve hizmetlerin daha fazla satılmasını, firmanın da bu şekilde karlılık oranını arttırması için yapılmamaktadır. Son yıllarında ticaret yaşamı için önemi giderek daha da artan “markalaşma” sürecinin arzu edildiği gibi gerçekleşmesinde de reklamın etkisi büyüktür. Tüketicilerin markayı nasıl algıladığı, markanın amblemini gördüğünde ne düşündüğü ve markanın ürünleri hakkındaki fikirleri büyük oranda reklam ile şekillenmektedir. İnsanoğlu yaşamının neredeyse her anında reklamlarla karşılaşmakta ve bilinçli bir şekilde bu kadar çok reklamı incelemese de beyin tüm bu görsel ya da işitsel uyarıları kayıt altına almaktadır. Bilinçaltında milyonlarca reklam görseli ya da işitselinin işlenmesi, kişilerin farkında dahi olmadan maruz kaldıkları reklam kargaşasından etkilenmesini sağlayabilir.

İletişim araçları vasıtasıyla tüketicilere ulaşan reklamlar, iletişim kaynaklarını elinde bulunduran kişilere para ödenmesi ile firmanın istediği “duyuruyu” birçok farklı şekilde yapmasıdır. Etkili pazarlama; fiyatlandırma, ürün, dağıtım ve tutundurma olmak üzere dört temel bileşenin doğru oranda bir araya getirilmesiyle oluşur. Reklamlar da bu dört temel unsurdan biri olan tutundurmanın bir parçası, belki de en önemli kısmıdır. “Marka farkındalığı yaratmak ve markayı belirli yere getirmek” için kullanılan reklamlarda kurumsal izlenimin doğru şekilde verilmesi de çok önemlidir. “İmaj” olarak bilinen firmanın itibarının doğru şekilde oluşturulması, uygulanan reklam kampanyasının doğru şekilde yönetilmesine bağlıdır.

Her ne sebeple yapılırsa yapılsın reklamın; ilgi çeken, özgün, şaşkınlık yaratıcı, en az bir defa kullandırmaya yönelten etkileri olmalıdır. Bu aşamada devreye giren “yaratıcılık”, etkili ve hedefe yönelik reklamın da en önemli bileşeni olmaktadır. Ünlü kişilerin kullanılması ve görsel içerikte komik unsurlara yer verilmesi gibi son dönemin artık “klişe” haline gelen reklam taktikleri, tüketiciler üzerindeki etkinin daha da arttırılması için kullanılmaktadır. Reklamın pazarlamada bir önem arz edebilmesi için tüketiciyi, piyasaya yeni sürülen ya da zaten var olan mal ve hizmetleri satın almaya ikna eden bir yapıya sahip olması gerekmektedir.