Pozitif bilimlerin özellikleri

pozitif bilimlerSoyut kavramlarla değil somut kavramlarla ilgilenen, bu kavramların anlaşılması için çeşitli deneyler yapan ve bu kavramların meydana gelişine neden olan etkileri araştıran tüm bilimler, pozitif bilimlere dahildir. Bu bağlamda bakıldığında pozitif bilimlerin somut varlıklar üzerine araştırma yaptığı söylenebilir ancak bu somut varlıklar arasında elektrik veya radyasyon gibi gözle görülemeyen ancak fiziksel unsur olduğu bilinen varlıklar da dahildir. Pozitif bilimlerin en temel özelliği, “deney yapılarak ölçülemeyen” kavramlar üzerinde durmamalarıdır. Genellikle tümevarım yöntemi kullanılan pozitif bilimlere dahil olan tüm konular; gözlem ve deneyler ile incelenebilen, farklı bilim insanları tarafından da aynı gözlem ile deneyler yapıldığında (aynı şartların sağlanması halinde) aynı sonuçların alınabildiği kavramlar üzerinedir.

Tekil unsurları inceleyen pozitif bilim insanları, bu unsurun yapısını ve ardındaki etkileri anladıktan sonra tümevarım yönetimi kullanarak genelleme yapmaya çalışır. Bir başka değişle pozitif bilimlerin bir diğer özelliği de, tekilden yola çıkarak genel doğrulara ulaşma gayesinde olduklarıdır. Pozitif bilimlerin ortak özellikleri arasında “bilimsel yöntemi” kullanmaları da sayılabilir. Zira pozitif bilimlerin mensubu olan tüm bilim dallarında araştırma yapan bilim insanları, uygulamalarının tamamında ilk adımdan son aşamaya kadar bilimsel yönteme sadık kalmaktadır. Hipotez, betimleme, deneyleme ve teori olmak üzere temel dört unsurdan oluşan bilimsel yöntem, bilim adamının doğru teoriyi geliştirmesi halinde bilimsel yasa olan bir sonucun elde edilmesine de imkan sağlar.

“Nesnel gerçekliğin peşinde olan” pozitif bilimlerin evrene bakış açısı yani sahip olduğu felsefe ekolü, metodolojik natüralizmdir. Materyalizmin bir kolu olan natüralizm, evren içindeki olaylara evren dışında hiçbir önerme kabul etmemektedir. Bir başka değişle pozitif bilimlerin tamamı sorulan tüm soruların cevaplarının bu evrenin kendisi ve içindekiler olduğuna inanır. İnsanı ilgilendiren tüm olayların arkasındaki nedenleri de evren içindeki unsurlara bakarak çözmeye çalışan pozitif bilimler, materyalizmin kolu olan natüralizm felsefesiyle nesnel bir yapıya sahiptir. Olayların meydana gelmesine neden olan geri plandaki unsurları ve evrendeki tüm unsurlara etki eden yasaları belirlemek üzere çalışmalar yapan pozitif bilimler, yasaları ve olayların arkasındaki doğa güçlerini öğrenerek gelecekte gerçekleşecek olayları da tahmin etmeye çalışır.

Pozitif bilimlerin gelecekte gerçekleşecek olayları tahmin etmesinden kasıt ise evrende sabit olan yasaları ve güçleri anlayarak, bu yasaların gelecekte de aynı şekilde işleyeceğini öngörmek ve buna bağlı olarak da gerçekleşecekleri bilmektedir. Örneğin, pozitif bilimlerin yaptığı çalışmalar sonra güneş tutulmalarının tam olarak hangi yıl, gün ve saatte gerçekleşeceği söylenebilir.