Pamuk çeşitleri

Arkeologların yaptığı çalışmalar sonucunda insanoğlunun yaklaşık olarak 7 bin öncesinde dahi pamuk ekimi yaptığı anlaşılmıştır. Binlerce yıl öncesinde pamuk tarımı yapan insanlar yetiştirdikleri pamuğu işlemiş ve giyim eşyası olarak kullanmıştır. Anadolu coğrafyasında da binlerce yıldır yetiştirilen pamuk, insanların en önemli geçim kaynaklarından biri olmuştur. Günümüzde ülkemizde yetiştirilen pamukların tamamı orta lifli olup, birçok farklı çeşide ayrılmaktadır.

Türkiye coğrafyasında pamuk yetiştiriciliğinin tarihi M.Ö. 3. yüzyıla rastlasa da, pamuk tarımını geliştirenler Selçuklular olmuştur. 11. yüzyıldan itibaren Selçuklu Türklerinin pamuk tarımı ve işlenmesi üzerine çalışmalar yapmasının ardından Osmanlı Dönemi pamukçuluğun gerçek anlamda gelişmesini sağlamıştır. Akala, Çukurova, Nazilli, Ege, Beyaz Altın, Maraş gibi ülkemizde günümüzde yetiştirilen pamuk çeşitleri, Osmanlılar tarafından geliştirilen pamukçuluk sayesinde günümüze kadar ulaşmıştır.

Ege Bölgesi’nde yetiştirilen Nazilli 84 pamukları, “Coker Caroline Queen” türü pamukların melezi olmakla birlikte lif uzunluğu 30 milimetreyi bulmaktadır. Taşkent pamuğunun melezlenmesi ile üretilmiş olan Nazilli 87 pamukları da Ege Bölgesi’nde hala yetiştirilse de, bölgede yetiştirilen toplam pamuğun %93’ü Nazilli 84 pamuktur. Ege Bölgesi’nde ayrıca Nazilli 143 gibi ekim oranı %3 civarında olan farklı pamuk türleri de bulunmaktadır.

Uzun süre boyunca ülkemizin en önemli pamukçuluk merkezlerinden biri olan Çukurova’da; Çukurova 1518, Sayar 314, Erşan 92, Maraş 92 gibi pamuk çeşitleri yetiştirilmektedir. Bunlar dışında Güneydoğu Anadolu Bölgesi de pamukçuluğun yoğun olarak yapıldığı bölgelerden biri olmuştur. Sayar 314, Stonville 453, Nata, SG ve DP gibi pamuk çeşitleri de Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yetiştirilen önemli türler arasındadır.

Bölgedeki iklim şartlarına ve daha önceki tohum çeşitliliğine uyum sağlayacak türlerin seçilmesi kadar yüksek verimli ve hastalıklara karşı dayanıklı olan pamuk türlerinin seçilmesi de oldukça önemlidir. Bakım işlemlerine hızlı yanıt veren, ürün kalitesi üstün, zararlılara ve hastalıklara karşı dayanıklı pamuk türleri arasında bölgenin coğrafi yapısına en uygun olanın seçilmesi ile yüksek verimli bir üretim gerçekleştirilir.