Kompozit malzemeler

Günümüzün modern endüstriyel üretimi için en önemli hammaddelerden biri kompozit malzemeler, dünya genelinde pek çok farklı alanda kullanılmaktadır. Normalde birbirinden ayrı olan iki ya da daha fazla maddenin bir araya getirilmesi ile oluşturulan tüm ürünler, kompozit malzeme sınıfına girmektedir. Ülkemizde olduğu gibi dünya çapında kullanılan tüm kompozit malzemeler, “takviye ve matris” olmak üzere iki temel bileşenden oluşur. Takviye ve matris malzemeler birbirinden tamamen farklı fiziksel özelliklere sahiptir.

Kompozit malzemelerin tamamının üretiminde kullanılan takviye ve matris malzemeler farklı özelliklere sahiptir ancak bu maddelerin bir araya gelmesi ile oluşan nihai ürün yani kompozit malzeme, bileşeni olan iki maddeden de farklı bir fiziksel özelliğe sahip olur. Takviye malzeme kompozit malzemelerin genelinde taşıyıcı görevi üstlenirken, dış yüzeyde bulunan matris madde ise destek ve ürünün bir arada tutulmasını sağlar.

Dünyada en çok kullanılan kompozit malzemelerden biri olan beton, çimento ile kumun karışması sonucu oluşur. Çoğu insan farkında olmasa da, günümüzün modern toplumunun hayatında yer alan birçok ürün aslında kompozit malzemelerdir. Çamur ile samanın karıştırılması sonucu meydana gelen kerpiç ise insanoğlunun yüzyıllardır kullandığı kompozit malzemelere bir diğer örnektir. Dünyanın farklı coğrafyalarında genellikle kırsal alanlarda hala bir yapı malzemesi olarak kullanılan kerpiç, bilinen en eski kompozit malzemelerden biridir.

Endüstriyel üretim bantlarından çıkan ve modern dünyanın en önemli hammaddelerinden biri olan fiberglas da, bileşik yapılı bir kompozit üründür. Polimer matrisli anorganik ve organik elyafların kullanılması ile oluşturulan fiberglas, polipropilen ve polietilen gibi hammaddelerin işlenmesi ile oluşturulur. Genel olarak iki maddenin birleştirilmesi ile oluşan kompozit malzemelerin çok daha karmaşık bileşenlerden oluşan türleri de mevcuttur.

Kullanım alanına göre oldukça karmaşık ve uzun süren işlemler sonucu üretilen kompozit malzemeler, yüksek dayanıklılık ve işlevsel kullanım sunduğu için oldukça değerli endüstriyel hammaddeler arasında yer alır. Birbirine uyumlu alaşımlardan oluşan çok bileşenli kompozit malzemeler, teknik özellikleri ve yüksek mukavemeti sayesinde her geçen gün daha da geniş alanlarda kullanılmaya başlanmıştır. Yüksek teknoloji ürünü olan bu yeni nesil kompozit malzemeler üzerine yapılan çalışmalar devam etmekle birlikte, çoklu bileşenlerin ideal oranda karıştırılması ile uzun süreli ve sorunsuz kullanım imkanı sunan yeni ürünlerin önemi yakın gelecekte daha da artacaktır.

Rahnansaika