Organik gübre üretimi ve maliyetleri

Organik tarım olarak ifade edilen üretimin gerçek manada “doğal” olabilmesi için muhakkak bitkinin yetişmesini sağlayan gübrenin de doğal içerikli olması gerekir. Bu aşamada en yaygın kullanılan yöntem, hayvan gübresi ile organik içerikli ev atıklarının karıştırılması ve daha sonra toprak altında çürümeye bırakılan karışımın solucanlara yedirilerek parçalanmasıdır. Bu yolla elde edilen gübre Solucan Gübresi olarak da bilinir ancak çoğu insanın unuttuğu, karıştırılan hayvan gübresinin de organik içerikli olması gerektiğidir. Genetiği değiştirilmiş ve kimyasal bileşenler içeren yemlerle beslenen hayvanların ürettiği gübre organik olmayacağından, her ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın bu gübre kullanımı ile elde edilen Solucan Gübresi de organik olmayacaktır.

Organik bileşenler içeren bu gübreler toprağın mineral açıdan zengin hale gelmesini sağladığı gibi, aynı zamanda toprağın su tutma kapasitesinin de kritik derecede artmasına neden olur. Ayrıca toprağın havalanma kapasitesine de olumlu yönde etki eden organik gübreleme, aslında dünya genelinde kullanılması gereken en mantıklı gübre seçeneğidir. Ancak küreselleşen ekonominin kartelleşmesiyle birlikte çiftlere dayatılan suni gübreler, ekonomik yönden baş edilmesi oldukça güç olacak şekilde ucuzdur. Organik gübreleme ile yapılan tarımcılığın fiyat kalite çizgisinde rekabet edemediği suni gübreler, bir manada çiftiler için bir zorunluluk haline gelmiştir.

Organik gübrelemede Solucan Gübresi kullanılması için öncelikle maliyetlerin düşürülmesi, bunun içinde toplum genelinde bir bilinç oluşması gerekir. Her yıl milyonlarca ton doğal içerikli artık çöpe atılarak, aslında organik gübrelemenin en önemli bileşenlerinden birinin boşa harcanmasına neden olmaktadır. Yaradılışından itibaren her şeyin belirli bir dönüşüm sistemi dahilinde kurulduğu dünyamızın bereketli toprakları, üretilen ürünlerden arta kalanların da yeniden bu zenginliğe katılmasına müsaade etmektedir. Ahır gübreleri, yeşil gübreleme ya da kompost yani karışık içerikli gübreleme gibi yöntemlerin tamamında doğal bileşenlere yer verilmesi ile ürün kalitesi de artacaktır.

Organik gübreleme önündeki tek engel ne yazık ki ekonomik şartlardır. Her ne kadar her insan tükettiği ürünlerin tamamen doğal içerikli olmasını istese de, bütçesine göre her zaman en ucuz gıdaya yönelmektedir. Suni gübreleme ile üretilen ürünlerin daha ucuz olması, organik gübre üretiminin geniş ölçekte yapılamamasına ve artan organik tarım maliyetleri sebebiyle organik ürünlerin daha pahalı olmasına sebep olmaktadır. Solucan Gübresi olarak bilinen yöntem ile elde edilen organik gübre, solucanın ürettiği Sölom Sıvı sayesinde bitkilerin patojenlere karşı “direnç” kazanmasını sağlamaktadır. Bitkiler için doğal büyüme hormonu ve “antibiyotik” vazifesi gören birçok bileşenin bir arada bulunduğu organik gübre, doğanın kendi koruma yöntemlerinin kullanılması ile kaliteli üretim yapılmasını sağlamaktadır.