Milli Güvenlik Kurulu görevleri

1933 yılından bu yana Türkiye Cumhuriyeti’nde faaliyetlerini sürdüren Milli Güvenlik Kurulu(MGK), 1961 Anayasası’nın yürürlüğe girmesi ile günümüzdeki ismini almıştır. 1933 ile 1949 yılları arasında Yüksek Müdafaa Meclisi Umumi Katipliği adıyla hizmet veren günümüz MGK, 1949 ile 1961 yılları arasında Milli Savunma Yüksek Kurulu ve Genel Sekreterliği kimliği ile faaliyette bulunmuştur. Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası’nda yer alan 118. Madde ile bugünkü ismine ve yetkilerine kavuşan Milli Güvenlik Kurulu, Bakanlar Kurulu’na görüş bildiren bir kuruldur. Devletimizin milli siyaset politikalarının belirlenmesinde fikir beyan eden MGK ayrıca belirlenen Türkiye Cumhuriyeti milli siyasetinin uygulanmasına yönelik kararlar alan Bakanlar Kurulu’na da danışmanlık yapar.

Ülkemizin iç ve dış siyaset politikalarının doğru bir şekilde belirlenmesini sağlayan MGK’nın günümüz siyasetindeki önemi oldukça büyüktür. Türkiye Cumhuriyeti milli güvenlik politikalarının belirlenmesini sağlayan Bakanlar Kurulu’na kılavuzluk eden MGK, belirlenen bu politikaların denetlenmesi ve uygulanmasına yönelik kararların alınmasında da yardımcı rolü üstlenir. Olağanüstü haller dışında iki ayda bir rutin toplantısını gerçekleştiren Milli Güvenlik Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanır.

Milli Güvenlik Kurulu; başkan statüsündeki Cumhurbaşkanı, Başbakan, Başbakan yardımcıları, Genel Kurmay Başkanı, Dışişleri ve İçişleri Bakanları, Adalet ve Milli Savunma Bakanı’nın yanı sıra Kara, Hava ve Deniz Komutanları ile Jandarma Genel Komutanı’nın katılımı ile toplanır. Tüm bu üst düzey yetkililerin toplantılarda hazır bulunduğu Milli Güvenlik Kurulu’nun Türkiye Cumhuriyeti’nin zirvesi olduğu da söylenebilir. Tüm bu üst düzey katılımcıların haricinde gündem şartlarına göre MGK toplantılarına farklı bakanlar veya kişiler de çağırılabilir. Ülke siyasetinin gündeminde yer alan maddelerin görüşülmesi esnasında görüşleri ile katılımcılara faydalı olabilecek kişiler de ilgili durumlarda MGK toplantısına çağırılabilir.

Milli Güvenlik Kurulu’nun gündeminde yer alan konular, günün şartlarına göre ülke genelindeki olayları ya da dünya siyasetinde gerçekleşen ve ülkenin menfaatlerini doğrudan ilgilendiren olaylar olabilir. MGK toplantılarının gündem maddeleri genellikle Başbakan ve Cumhurbaşkanı tarafından belirlendiği gibi, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri de bu gündem maddelerini değerlendirmek ve düzenlemek ile ilgilenir. MGK toplantılarında başkanlık görevi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na ait olsa da, Cumhurbaşkanının çeşitli mazeretler nedeniyle katılmadığı toplantılara Başbakan başkanlık eder. Başbakan başkanlığında toplanan MGK ilgili gündem maddelerini tıpkı Cumhurbaşkanı başkanlığında olduğu şekilde görüşür. MGK toplantılarında görüşülen Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenlik siyaseti, T.C. Anayasası’nın 2945 Sayılı MGK ve MGK Genel Sekreterliği Kanunu’na göre belirlenmiştir.

Rahnansaika