Memurluk için için yaş sınırı

Birçok insan için devlet bünyesine girerek memuriyet hayatına başlamak garanti emeklilik manasına gelmekte ve bu nedenle de her yıl yüz binlerce gencimiz KPSS ile memurluk hayallerini gerçekleştirmek istemektedir. Gençler için alt yaş sınırı söz konusu iken belirli bir yaşın üzerindekiler de memurluk için üst yaş sınırını merak etmektedir. Genel olarak devlet bünyesinde memuriyet için alt ve yaş sınırları önceden net bir ifade ile belirlenmiştir. Memurluk için yaş sınırı ile ilgili uygulamalarda alt yaş sınırı net ifade ile belirtilmiş olsa da, üst yaş sınırlaması genellikle memur alımı yapan kurumun ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmektedir. Devlet memuru olabilmek için gerekli olan alt yaş sınır  18 olmakla birlikte ilgili mesleğin bir sanat ve meslek lisesi eğitimi gerektirmesi halinde bu yaş sınırı 15’e kadar da inebilmektedir.

Kaza-i rüşt kararının ilgili mahkemeden alınması halinde 15 yaşını doldurmuş gençlerde sanat ya da meslek okulu mezunu olmaları halinde devlet bünyesinde çalışabilmektedir. Böylece devlet memurluğu için genel alt yaş sınırının 18 olduğu ancak bazı özel durumlarda 15 yaşını dolduranların da memurluğa kabul edilebileceği söylenebilir. Meslek ve sanat okulu mezuniyeti ile 15 yaşında memur olmak istisnai bir durum görüldüğünden, devlet memurluğu için alt yaş sınırının doğrudan 18 olduğu söylenmektedir. Devlet memurluğu için üst yaş sınırı uygulamalarında ise memurluk için başvurulan kadronun hangi gruba dahil olduğu konusu devreye girmektedir. B grubu kadrolar için memurluk başvurularında herhangi bir üst yaş sınırı aranmamakta yani KPSS sonucunda ilgili kadro için yeterli puanın alınması halinde bu grup için her yaştan insan başvuruda bulunabilmektedir.

Memurluk için üst yaş sınırı uygulamasının yapıldığı grup ise A grubu kadrolardır ancak Anayasa mahkemesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda “şayet yeni bir düzenleme yapılmazsa” bir sonraki dönemde bu uygulama kaldırılacaktır. A grubu kadrolar için yapılan memurluk başvurularında üst yaş sınırı şuan için 35’tir. Yaş belirlenmesinde esas alınan tarih ise sınavın yapıldığı tarih olmaktadır. Buna göre kişi KPSS tarihinde 35 yaşını doldurmuş olması halinde “şuan için” memurluk başvurusu yapamamaktadır. Şuan için A grubu kadrolarda 35 yaş sınırı bulunduğundan üst yaş sınırına takılanlar sınava girebilmekte ancak yaş sınırı sebebiyle atanamamaktadır. Üstte belirtildiği üzere herhangi bir yeni düzenleme olmaması durumunda bir sonraki dönemden itibaren A grubu kadrolara yapılacak olan memurluk başvurularında üst yaş sınırı aranmayacaktır.

Son olarak A grubu atamaları için kanuna eklenen “35 yaş sınırı” kararı iptal edilmesine rağmen Resmi Gazetede henüz yayınlanmadığı için mevcut düzenlemenin yürürlükte olduğu unutulmamalıdır. Ek düzenlemeler yapılmaması halinde yaş sınırının kaldırılması, Resmi Gazete yayının  ardından geçerli olacaktır.