Kremlin Sarayı

Rusya kent merkezinde yer alan Kremlin Sarayı 15. yüzyıla dayanan tarihi ile günümüzde Rusya’nın simgesi haline gelmiş yapılardan biridir. Rusça “kale, hisar, şato” manasına gelen Kremlin kelimesi bu tarihi yapının dünya çapında Kremlin Sarayı şeklinde tanınmasına neden olmuştur. Rusya tarihi boyunca birçok “kremlin” yapılsa da, bunlardan en ünlüsü Moskova Kremlini olan Kremlin Sarayı’dır. Devrim öncesindeki yıllarda Rus çarlarının ikametgahı olan Kremlin Sarayı, Moskova Irmağı’ndan yaklaşık olarak 40 metre yükseğe inşa edilmiştir. Moskova merkezde bulunan Borovitskiy Burnu üzerine inşa edilen Kremlin Sarayı toplamda 28 hektarlık bir alana yayılmıştır.

Kremlin Sarayı içinde birçok kilise, kabul salonu, çan kulesi ve konaklama bölümü barındıran oldukça geniş bir yapıdır. 15. yüzyıldan itibaren yeni bölümler eklenerek daha da geliştirilen saray, 1961 yılına dek ek yapıların ilave edilmesi ile muazzam bir büyüklüğe sahip olmuştur. İtalyan mimarisinden esinlenilerek 15. yüzyılda yapımına başlanan Kremlin Sarayı, 1487 yılında yapımı tamamlanan “Beklemishev Kulesi” ile tanındı. Daha sonra 1490 yılında yapıya eklenen Borovitskaya Kulesi de, Kremlin Sarayı’nın görkemli görüntüsüne büyük katkı sağladı.

Kremlin Sarayı çarlık döneminin en önemli mimari yapılarından biri haline gelerek, 16. yüzyıldan itibaren adından Avrupa’da söz ettirmeye başladı. Rus çarı olan 3. İvan zamanında sarayın içine birkaç adet katedral yapılması ile birlikte Kremlin Sarayı Hıristiyanlar için daha da önemli bir merkez haline geldi. 3. İvan döneminde Kremlin Sarayı’na eklenen bu katedrallerde dönemin Bizans ve İtalyan mimarisinden izler görülmektedir. 1527 yılında Kremlin Sarayı birkaç yenileme ve restorasyon çalışması gördü ve mimari yapılarda çeşitli değişiklikler yapıldı. Bu dönemde Kremlin Sarayı’nın değiştirilmesi için Almanya, Hollanda ve İngiltere’den özel mimarlar getirilmiştir.

Çoğu Rus için Kremlin Sarayı’nın en önemli parçası olan Büyük İvan Çan Kulesi’nin yapımına 1505 yılında başlandı ve yapı ancak 1600 yılında tamamlanabildi. Büyük İvan Çan Kulesi’nin yapımının üzerinden 400 yıldan fazla geçmesine rağmen bu kuledeki çan günümüzde hala “dünyanın en büyük çanı” olma özelliğine sahiptir. Büyük İvan Çan Kulesi’ne yerleştirilen çanın ağırlığı 218 ton olmakla beraber Rus halkı tarafından “Çanların Çarı” olarak anılmaktadır. Günümüzde Büyük Saray olarak tanınan Bolşoy Kremlyovskiy Dvoryets Sarayı ise 1838-1849 döneminde yapılmıştır. Takip eden yıllarda Kremlin Sarayı’na bazı yeni bölümler eklenmiş ve saray çeşitli tadilat işlemlerinden geçmiştir. 1932 yılında Kremlin Sarayı’na Kremlin Tiyatrosu ve son olarak 1961 yılında da Kremlin Kongreler Sarayı eklenmiştir.

Rahnansaika