Kral Arthur ve Yuvarlak Masa Şövalyeleri

Yuvarlak Masa Şövalyeleri, efsanevi bir karakter olan ve Britanya coğrafyasında yaşadığı iddia edilmesine rağmen tüm dünya tarafından tanınan Kral Arthur ve şövalyelerine verilen isimdir. Kral Arthur’un maiyetini oluşturan Yuvarlak Masa Şövalyeleri, aslında tıpkı Kral Arthur gibi tarihsel değil kurgusal karakterlerdir. Zira Britanya mitolojisinde adı geçen Kral Arthur’un gerek mezarı gerekse de şövalyeleriyle ilgili bugüne dek pek çok araştırma yapılmış olsa da, bilimsel niteliği olan herhangi net bir bulgu bulunamamıştır. Yuvarlak Masa Şövalyeleri ve Kral Arthur ile ilgili söylenenlerin pek çoğu söylentinin ötesine gidememiştir. Kaynaklar aslında hikayelere dayandığından Yuvarlak Masa Şövalyelerinin bazı kaynaklarda 12, bazılarında ise 150 kişi olduğu söylenmiştir. Britanya coğrafyasının Orta Çağ döneminden kalan tarihi kalelerinden olan Winchester Kalesi içinde 13. yüzyıldan kalma bir masa bulunmakta ve bu masanın üzerindeyse 25 şövalye ismi yer almaktadır. Bazı kitaplarda Winchester Kalesindeki bu masanın Yuvarlak Masa Şövalyelerine ait olduğu da söylenir.

Yuvarlak Masa Şövalyeleri ile ilgili en eski kaynaklardan biri Wace’dir. Ayrıca tarihe meraklı bir soylu olan Sör Thomas Malory’nin yazılarında da Kral Arthur’un şövalyelerinden bahsedilmektedir. Bu hikayelerde Kral Arthur’un tüm şövalyeleriyle eşit derecede olduğunu simgelemek için toplantılarını yuvarlak bir masa etrafında gerçekleştirdiğinden bahsedilir. Masanın etrafına oluşan tüm şövalyeler merkeze eşit mesafe bulunmakta, bu da herkesin birbirini üzerinde eşit hakka sahip olduğunu simgelemekteydi. Yuvarlak bir masanın herhangi bir köşesi olmadığı gibi, masanın bir başı da bulunmaz. Hikayelerde geçen bu yuvarlak masa, Kral Arthur’un eşitliğe verdiği önemi ve şövalyeleriyle eşit hakka sahip olduğunu göstermek için kullanılmıştır.

Sör THomas Malory hikayesine Yuvarlak Masa Şövalyelerinin bazı kanunları olduğundan bahsetmiştir. Malory’nin anlattığı hikayede şövalyeler birbirine sadakat yemini etmekte ve kendi aralarında bir takım kanunlar koymaktadır. Zorbalıktan kaçınmak, sadakat, cinayet işlememe, düşkünlere karşı merhametli olmak gibi kanunlara uyacağına yemin eden Yuvarlak Masa Şövalyelerinin adil bir yönetim anlayışına sahip olduğundan bahsedilir. Britanya mitolojisinin belki de en ünlü karakteri olan Kral Arthur’un hikayesinde önemli bir role sahip olan şövalyelerin isimleri Galler efsanesinde çok daha fazladır. Farklı coğrafyalarda anlatılan Kral Arthur hikayelerinde karakterler birbirinden farklılık gösterdiğinden, efsanenin gerçekliği de sorgulanmaktadır. Kral Arthur’un kendisi dahi bir mit olduğundan; şövalyelerin gerçekten var olup olmadığı, kaç kişi oldukları ya da isimlerinin neler olduğu da net bir biçimde bilinememektedir. Britanya mitolojisinin önemli parçalarından biri olan Kral Arthur ve şövalyeleri gerçekten yaşamamış dahi olsa, hikayenin Hollywood sinemacıları tarafından dünya çapında oldukça popüler hale getirildiği ise şüphe götürmez bir gerçektir…