Körebe

Çocuklukkorebe dönemi her türlü eğlencenin ve oyunun en yüksek düzeyde yaşandığı, hayatımızın en özel ve en keyifli dönemlerinden biridir. Bu döneme ait birçok oyun da hafızalarda yaşanmakta, yeni nesillerle paylaşılıp, geleceğe aktarılmaktadırlar.

Bu oyunlardan biri olan Körebe, büyük küçük birlikte oynanabilen eğlenceli oyunlardan biridir. Körebede, bir ebe ve onun yakalamaya çalışacağı ikiden fazla oyuncu bulunur. Ebe olarak seçilen kişinin gözleri bir eşarp, mendil, vb. eşya ile bağlanır. Etrafı kesinlikle göremez hale gelmesi önemlidir. Bunu birkaç test ile kontrol etmekte fayda vardır. Oyunun adı da zaten buradan gelmektedir: Kör- ebe.

Ebe ortaya alınır, birkaç tur kendi etrafında çevrilir ve herkes bir tarafa doğru kaçışır. Ebe bu gruptan herhangi bir oyuncuyu yakalayıp ebeliği devretmeye gayret eder. Yakaladığı oyuncunun adını söylemesi gerekmektedir. Eğer, bu isim doğru ise o oyuncu ebe olur, eğer yanlış ise ebelik aynı oyuncuda kalmak sureti ile oyun yeniden başlar.

Bu eğlenceli oyunun keyifli vakit geçirmek dışında çocuk gelişiminde faydaları çoktur. Öncelikle sosyal açıdan bir grup halinde uyum gösterip oyun oynamak, özgüveni ve iletişim becerilerini geliştirmektedir. Bunun haricinde ebenin görmeden yakalama becerisi gösterebilmesi için görme dışındaki diğer tüm duyularını ve hissetme yetisini maksimum düzeyde kullanması gerekeceğinden bu yetilerin gelişmesi de söz konusu olmaktadır.

Ebe yakaladığı oyuncunun kim olduğunu tahmin etmek durumunda olduğundan, oyun başlamadan gerek fiziki özellikler, gerek giyim kuşam açısından diğer oyuncularla ilgili belleğinde bilgi depolaması ve bu bilgiyi herhangi bir oyuncu yakaladığında kullanması gerekeceğinden koordinasyon, irdeleme ve eşleştirme becerileri ileri düzeyde gelişim gösterecektir.

Oyunlar, çocuk gelişimi üzerinde çok faydalı aktivitelerdir. Bu oyunlarda annelerin ve babaların çocuklara eşlik etmesi, çocuğun özgüven kazanımında, anne ve baba ile olan iletişiminde önemli faydalar arz etmektedir.