Kod yazımı eğitimi ve önemi

Günümüzün en çok rağbet gören konularından biri kod yazma ve kodlama eğitimi. Ülkemizdeki okullarda ve diğer eğitim kurumlarında gerekli önem gösterilmese de bu alanda dünya çapında iyi yetiştirilmiş programlamacı ihtiyacı mevcut. Amerika’da sadece 10 okuldan biri kod yazmayı öğretirken ülkemizde bu oran çok daha düşük. Bu eğitimi veren okullar da öğrenciyi istenilen düzeyde yetiştiremiyor.

1

Kod yazma eğitimi ya da bilgisayar programla, nasıl ifade ederseniz edin ve hangi mesleğe sahip olursanız olun öğrenmeniz gereken bir konu. Çağımızda bütün işlemlerin sanal alemde ilerlediğini düşünürsek ve yeterli iş gücünün büyük kısmının karşılanamıyor olması da dikkate alındığında ihtiyacın aciliyetini daha iyi kavrayabiliriz. Kodlama konusunda başka ülkelere muhtaç olmaya devam ettikçe aldığımız yazılımların güvenilirliğinden her zaman kuşku duyacağımız da bir gerçek.

Kod yazımında başarı, kişinin yaratıcılığı ve bu alana yeteneğinin olup olmamasının yanında, azmi ve gelişim aşamasındaki sabrı ile de yakından alakalı. Başlangıç aşamasında fazlasıyla sıkılabilir hatta asla öğrenemeyeceğinizi düşünebilirsiniz ancak zamanla yapabileceklerinizin sınırının olmadığını fark ettiğinizde işin eğlenceli kısmı başlamış olacak.

Bu konuda verilebilecek tavsiye, kod yazma konusunun ilk ve orta okul düzeyindeki okullarda seçmeli hatta zorunlu ders haline getirilmesidir. Çoğu gencimiz kod yazımı ile ilgili ilk bilgileri üniversitede görmekte bu da kod yazımının mantığını kavrayabilmek için çok geç olmaktadır. Bu yaşlarda birinin okuma yazma öğrenmesinin ne denli zor olduğunu bir düşünün. Aileler bu konuda okullar ile görüşmeli ve çocuklarının kodlama dersi almasını istediklerini söylemelidirler. Yöneticiler de bu alanda uzman kişilerden eğitimcileri okullarda görevlendirmeli ve kodlama eğitimini desteklemelidir. Halk bu konuda bilinçlendirilmeli, gençlerimiz bu alana özendirilmelidir.

Steve Jobs, “Bu ülkedeki herkez programlamayı öğrenmeli. Çünkü programlama, size nasıl düşüneceğinizi öğretir” diyerek bu konunun ne denli önemli olduğunu vurgulamıştır.

Buraya tıklayarak kod yazma hakkında ünlü programlamacıların fikirlerini öğrenebilirsiniz.