Kızılay’ın önemi ve tarihçesi

kızılay'ın önemiTürk Kızılayı ve Türkiye Kızılay Derneği olarak da bilinen Kızılay, 1864 yılında Uluslararası Kızılhaç Örgütü’nün Cenevre’de kuruluş kararının alınmasına kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. Hilal-i Ahmer Cemiyeti ismiyle 1868 yılında Osmanlı İmparatorluğu döneminde faaliyetlerine başlayan Kızılay, 1947 yılında Türkiye Kızılay Derneği ismini almıştır. İnsanların tamamına din, dil, ırk ve sosyal statü ayrımı yapmadan yardım etmeyi amaçlayan dernek; bir hayır kurumu olarak tarafsız ve tam bağımsız hizmet anlayışını benimsemiştir. Günümüzde Kızılay bünyesine çalışan insanların bir bölümü bu işi tamamen gönüllü olarak yaparken, derneğin kendi bünyesinde yer alan ve maaşlı olarak çalıştırdığı personelleri de bulunmaktadır. Osmanlı Devleti döneminde kurulduğu ilk yıllarda etkin bir şekilde faaliyet vermeyen Kızılay’ın önemi sonraki yıllarda yaşanan Karadağ-Osmanlı Savaşı ile birlikte anlaşılmıştır.

1876 yılında Osmanlı ile Karadağ güçleri arasında yaşanan çatışmalarda Sırp askerleri Kızılhaç Örgütü’nden yardım alarak tıbbi ihtiyaçlarını karşılarken, Osmanlı tarafından bu tür bir yardım desteği bulunmaması ciddi sıkıntılara yol açmıştır. Kızılhaç Örgütü çalışanları bu savaş esnasında Osmanlı birliklerine yardım etmemiştir çünkü Osmanlı Cenevre Sözleşmesi’ni imzaladığı halde yükümlülüklerini yerine getirmeyen bir devlet olarak örgütün hizmet kapsamı dışından çıkmıştır. Marko Paşa liderliğinde toplanan Osmanlı heyetinin Haç sembolünü değiştirmesi ve “hilal” kullanarak örgütü yeniden yapılandırması ile birlikte önemi bir anda artan ve pek çok farklı alanda hizmet sunmaya başlayan Kızılay, bu dönemden de günümüze dek etkinliği sürekli artan bir bağımsız yardım örgütü haline gelmiştir.

Kızılay önce 1935 yılında Türkiye Kızılay Cemiyeti, daha sonra 1947 yılında ise Türkiye Kızılay Derneği adını almıştır. Gayrimenkul işletmeciliğinden mineralli su işletmeciliğine, kan hizmetlerinden lojistik desteğe, tıbbi destekten uluslararası afet yardımlarına kadar son derece geniş bir alanda faaliyet gösteren Kızılay ülkemizde olduğu gibi dünya genelinde de pek çok insana yardın sağlamış bir dernektir. Depremlerden yangınlara ve sel felaketlerine her türlü doğal afette ihtiyacı olan herkese hiçbir ayrım yapmadan yardım sağlayan Kızılay, teşhis ve tedavi konusunda da geniş içerikli hizmetler sunmaktadır. İlk yardım ve müdahale gibi alanlarda da yardım hizmetleri yürüten derneğin ayrıca ülke genelinde hizmet veren kan bankaları da bulunmaktadır.

Eğitim ve gençlik hizmetleri alanında da kapsamlı faaliyetler yürüten Kızılay gerek kendi ticari işletme girişimleri gerekse de hayırseverlerin yardımları ile sunduğu hizmetleri finanse etmektedir. Halktan aldığı destekle yıllar içinde güçlenen ve sahip olduğu gücü de yine halka yarar sağlamak için kullanan Kızılay, ülkemizin en önemli yardım kuruluşlarından biri ve belki de en önemlisidir.