Kadınların durumunu tartan bir anket

Önemli bir kurum tarafından kadınlar üzerinde yapılan anket sonuçlarını okurken, bu durumu yazmam gerektiğini anlamdım. Maalesef, kadınların mutlu olup, olmadıklarını test eden bu ankette, neden mutsuzsunuz? Sorun nedir?  Gibi suallerde yer alan bir cevap, internet ortamının insanların aile yaşantısını nasıl akamete uğrattığı hususunda başka bir b-437092-mutsuz_bayankanıt olarak karşıma çıktı. Kadınların yüzde 8,9 gibi bir kısmı, eşlerinin kendilerini internet üzerinden buldukları bazı hanımlarla aldattıklarını düşünüyorlar. Neden mutlu değilsiniz sorusunun diğer cevapları da yüzde 33 gibi bir oranla rutin sıkıntılar, yüzde 14 gibi bir oranla ekonomik özgürlüklerinin olmaması geliyor. Kadınların yüzde 72’si yaşantılarından memnun olmadıklarını da belirtti. Üstelik porzitif ayrımcılığın kadınların durumunu düzeltip, düzeltmediği konusunda verilen cevaplarda, yüzde 48 gibi bir oranla hayır, yüzde 46 oranla da evet çıktı.

Kadınlar mutsuz

Kadınların geneli mutsuzlar. Kimisi aile içindeki sıkıntılarını çözemediğinden bahsediyor, kimisi ise, ekonomik sıkıntılar yakınıyor ve beklentilerini karşılayamamaktan yakınıyor. İleri de ise kadınlar için herhangi bir değişiklik ve iyileşmenin olmayacağını düşünüyorlar. Kadınların mutsuz olmalarının bir başka sebebi yaşamış oldukları sağlık sıkıntıları. Neredeyse kadınların yarısından fazlasında belli bir takım ağrıların olduğunu ve bunların hayatlarında olumsuz bir takım badireler meydana getirdiğini belirtiyorlar.

En büyük eğlenceleri internet

Kadınlar bu sıkıntılı hayat içerisinden kurtulmak adına tek kapı olarak neredeyse interneti görüyorlar. İkinci olarak da televizyon ondan sonra ise,  sinema, sergi, tiyatro aktiviteler şeklinde sıralanıyor. Kadın erkek eşitliği konusunda yüzde 65 oranında kadın ve erkek arasında eşitlik yok diyen kadınlar, boşanmalarında ekonomik sebeplerden dolayı arttığını belirtmekteler.

Kendilerinin hayallerinin gerçekleşmediğini söyleyen kadınların sayısı da hayli fazla. Görülen o ki toplumumuzda mutlu bir kadın bulmak zor. Bunun sebeplerini iyi irdelemek lazım. Zira mutluluğu nerde ve nasıl arandığı konusu, kadınların mutsuzluğunun alametlerinin sebebi olabilir.