İşten çıkarma sebepleri

Tüm çalışanların ilgilendiği kadar işverenlerinde bilmesi gereken işten çıkarma sebepleri, kanuni olarak işverenin çalıştırdığı elemanlarının işine son verme hakkının geçerli gerekçelere dayanmasıdır. İşveren, çalışanını temel olarak üç ana nedenden işten çıkarma hakkında sahiptir; çeşitli sağlık nedenleri, kötü niyetli olma ve genel ahlak kurallarına uymama ve bir takım zorlayıcı nedenler. Bu nedenlerden dolayı işveren işlerinde aksama olması, iş verimliliğinin düşmesi ya da karının azalması durumunda, çalışanın işine son verilmesi söz konusu olur.

Sağlık nedenleri

Sağlık nedenlerinden dolayı çalışanın işten çıkartılması; işçinin genel hastalıklar nedeni ile değil de, kendi düzensiz yaşamı ve alkol gibi kötü alışkanlıkları nedeni ile yaşadığı sağlık sorunlarını kapsar. Kuşkusuz tüm çalışanlar da bir insandır ve her insanın hasta olmaya hakkı vardır. Ancak işten çıkarma söz konusu olduğunda çalışanın olumsuz hareketleri ve alışkanlıkları nedeni ile sağlığının bozulması ve bu nedenden dolayı “3 iş günü” işe gitmemesi durumunda, işverenin işten çıkarma hakkı doğmaktadır. Çalışanın yakalandığı hastalıkların tedavisi, işçinin ihbar önellerini 6 haftadan fazla sürecek şekilde aşması durumunda da işverenin kişiyi işten çıkartma hakkı doğmaktadır.

Kötü niyet ve ahlak kurallarına uymama

Kötü niyet ve genel ahlak kurallarına uyulmaması olarak nitelendiren durum ve hareketlerde de, işverenin işten çıkarma hakkı vardır. Birçok farklı konuyu kapsayan bu alan; iş başvurusu ya da iş sözleşmesi yapılması esnasında işverene kasıtlı olarak yanlış bilgi verilmesi, işverenin kendisinin ya da ailesinin şeref ve namusunu lekeleyecek söz, hareket ve davranışların yapılması, işyerinde çalışan diğer elemanlara cinsel tacizde bulunması, işverene ya da aile fertlerine fiziksel zarar vermesi, hırsızlık gibi işverenin güvenini kötü kullanmaya yönelik davranışlarda bulunma, işverenin ticari bilgilerini diğer firmalar ile paylaşması, işyerinde işlenen bir suç nedeni ile 7 günden fazla hapis cezası alınması ve işçinin kasıtlı ya da gevşek davranması nedeni ile işverenin mallarına zarar gelmesi gibi durumları içermektedir.

İşvereni zorlayıcı nedenler

İşvereni zorlayıcı nedenler de işçinin işten çıkarılma sebepleri arasındadır ve bu tür durumlarda; işveren zarar ettiğinden, mal ya da müşteri kaybı yaşadığından, işlerinde aksama olduğundan ve çalışana gereksiz yere ücret ödediğinden dolayı işverenin çalışanı işten çıkarma hakkı doğmaktadır. Çalışanın herhangi bir geçerli nedeni olmadan keyfi olarak 2 günden fazla işe gitmemesi, hafta tatil günlerinin devamındaki gün işe ardı ardına 2 defa gelmemesi ya da bir aylık çalışma süresi içerisinde mazeretsiz olarak 3 gün işe gelmezse bu durumlar işverenin zorlanmasına neden olduğundan işçinin işten çıkartılması söz konusu olabilir.