İrade gücüyle doğru yaşamak

9F808D9F4DF6BDFA7764D6E25B9DD0Fikri, hissi yapımızı doğru yönetebilmek adına kullandığımız güç, irade olarak isimlenir. Kiminde bu zayıf, kiminde ise gelişmiştir. İradesi sağlam olanlar bu yeteneklerini zamanla kazandıkları gibi, zayıf olanlar da zamanla iradelerini disiplin altına alarak, yaşamlarını daha kaliteli ve huzurlu bir şekle sokabilirler. Uzamanlar iradesini ahlaklı bir zemin üzerinde yetiştirmeyi başaran kimselerin daha fazla yaşadığını söylemiştir. Bu zaman içerisinde ahlaki bir irade sergilemek daha zor ve güç olsa da, bunun yapılması halinde mutlu, mesut ve sağlıklı bir hayat kişiyi bekler.

İradeli olmak deyimiyle kişi, istemeyen davranışlarının önüne geçmeyi ifade eder. Tembelliğin ve atıl kalmanın hayatına yansıyan olumsuz badirelerini birer birer ortadan kaldırmayı hedefler. Eğlence kültürünün akıntısına kapılıp, düşüncesizlik ve fikirsizlik çukuruna düşmekten kendisini olabildiğince kurtarmayı düşünür, hedefsizliğin acısını dindirmek için hedef ve ufuk yolculuğuna çıkar. İnsanlarla olan ilişkilerini gözden geçirerek, fayda ve zarar eksenin de yeniden sosyal iletişim tarzı kendisine belirler. Böylece kendisine zarar veren kişilerden uzaklaşmayı, mümkünse onlara  da nasihat etmeyi umarak, kendilerine çeki düzen vermeleri gerektiğini söyler.

Birden fazla kararların ortada olduğu bir zamanda, kararsızlık iradeyi felç eder. Duygusal bir takım çöküntüler, insanın iradesiz olmasından dolayı koca bir hayatı karanlığa boğabilir. İradeli olmak isteyen kişi ise, hem duygularını disipline alır, hem de hayatının fikri yapısını, pratisyen tarafını sisteme sokar.  Böylece asıl mutluluğu yakalar. Kendisini gerçek bir programa bağlamasından kaynaklı bilinç, zeka ve aklı sıhhate kavuşur. Yaptığı günah ve yanlışların bir daha tekrarlanmaması, sürekli üretmek ve düşünmek kendisine in iyi kılavuz ve rehber olur.

Doktorların irade disiplinini sağlayan bir kişinin hayatı algılarından çıkarak, başa boyutta doğru bir sistemin uygulayıcısı olması gerektiğini söyler. Yani, tüketim kültürü veya sistemin işleyen mekanizmasından çok farklı bir sisteme kendisini bağlaması gerektiğini ifade eder.