İletişimin hayatımızdaki yeri ve önemi

Sosyal bir varlık olan insan dünya yaşamında var olduğu ilk günden beri birbiriyle iletişim halinde olmuştur. Topluluklar halinde yaşayan insanlar birbiri ile iletişim kurarak yaşamını sürdürmekte ve sosyal hayat da insanların yürüttüğü iletişim faaliyetleri doğrultusunda şekillenmektedir. Diğer insanlarla ve çevresiyle sürekli etkileşim içinde olan insanın modern teknolojiler ile çok daha geniş “iletişim” imkanlarına sahip olması, bireylerin ve dolayısı ile toplumların sosyal hayatının da büyük bir değişim geçirmesine neden olmaktadır. Sosyal çevreyle iletişim kurarak toplumun bir parçası haline gelen insan, psikolojik anlamda sağlıklı bir halde kalmak için çevresi ile iletişim kurmak zorundadır. Günümüze dek yapılan tüm araştırmalar, bireyin etkili bir şekilde çevresi ile iletişim kuramaması halinde toplumdan koptuğunu ve bunun sonucunda da birçok farklı psikolojik sorunla karşı karşıya kaldığını ortaya koymuştur.

Modern toplum için iletişim, günlük hayatın bir gereksinimi ve sosyal hayattan kopması mümkün olmayan bir ihtiyaçtır. Ruhsal ihtiyaçların giderilmesi için çevresi ile iletişim halinde olması gereken insanoğlu birlikte yaşadığı insanlarla iletişim kurduğu sürece sağlıklı bir birey olmayı sürdürmektedir. Her insanın kullandığı temel iletişim aracı olan dil, ifade ve betimleme imkanı sunarak insanoğlunun birbirini anlamasını sağlar. Her insanın kendi düşüncelerini karşısındaki anlatmak ve karşısındakinin de fikirlerini anlamak için dili kullanması gerekir. Bu açıdan bakıldığında insanoğlunun kullandığı ilk iletişim aracı da dildir. Bebeklik döneminden itibaren öğrenilmeye başlanan bu iletişim aracı sayesinde insanlar toplumun bir parçası haline gelmektedir. Bilgi alışverişi yapılmasına imkan sağlayan iletişim, medeniyetin gelişmesi için de olmazsa olmazlardan biridir.

Günümüzde dünyanın diğer ucunda çalışan bir bilim adamı dahi elde ettiği bilgileri saniyeler içinde tüm dünya ile paylaşabilmekte ve böylece insanlık mirasının “ortak” olarak geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Nitekim teknoloji de tüm insanlığın ortak mirası olduğundan, modern teknolojilerin büyük bir bölümü de iletişimle gelişmektedir. Bilginin karşılıklı olarak paylaşılmasını sağlayan iletişim araçlarının tamamı, insanlığın gelişimine hizmet etmektedir. Milyonlarca insanın bir arada yaşadığı günümüz dünyasında insanların her an birbiri ile etkileşim halinde olması, iletişimin de doğal hayatın bir parçası haline gelmesi demektir. Birbiriyle sürekli olarak iletişim halinde olan insanlar düşüncelerini modern teknolojiler sayesinde hızlı bir şekilde paylaşabilmektedir. Bu da bilgiye olan erişimin hızlanması manasına gelmektedir.

İnternetin her eve girmesinden sonra artık her mobil aygıtın da internete doğrudan bağlanabilmesi, modern insanın her yerden iletişim kurabilmesini sağlamıştır. Günümüz insanı mobil aygıtlarla internet üzerinden sosyal medya araçlarına saniyelerle ifade edilen bir sürede erişebilmekte ve binlerce insanla iletişime geçebilmektedir. Tüm bu gelişmelerin sosyal toplum üzerindeki etkileri hala bilim insanları tarafından araştırılmakta ve gelecekte insanoğlunun daha da hızlı iletişim araçları kullanmasının ne gibi etkiler yaratacağı incelenmektedir.