Holiganizm nedir?

holiganHoligan, İngilizce “sokak serserisi” anlamına gelen “hooligan” kelimesinden türemiştir. Özellikle futbolda aşırı derecede bağımlı, agresif, vandalizm içeren eğilimleri olan taraftarlara verilen isimdir. Bu tarz kişilerin sergiledikleri şiddet içeren durumlara ve sonuçlara da “holiganizm” denilmektedir. 

Futbol ve diğer spor dalları doğal olarak taraftarı oldukça önemsemektedirler. Sporun amacına ulaşması ancak ve ancak seyirci ile mümkündür. Ancak, bu seyrin de kuralları çerçevesinde yapılması, toplumun diğer kesimlerini kesinlikle rahatsız etmemesi gerekmektedir. Bu şekilde sergilenen taraftarlık, sporun ruhu ile de bağdaşmamaktadır. 

Holiganizm boyutuna varan taraftarlık yasalarla da engellenmiş bir eğilimdir. Sporun ruhu ile bu derece uyumsuz bir saldırganlığın yine sporla birlikte anılması büyük bir talihsizliktir aslında. Her ne kadar ayrılan büyük bütçelerle önemli bir ticari işe dönüştürülmüş olsa da (özellikle futbol alanında) aslında sporun bir oyun olduğu unutulmamalı, spora şiddet bulaştırılmamalıdır. Bu düşünce ile holiganizm yasalarla ve toplumsal tüm normlarla da engellenmiş bir eylemdir ve hoş görülmemektedir. 

Kısaca spordaki terör olaylarını ifade eden holiganizm, bir toplumda yaygın bir problem ise o toplumun eğitim sistemleri yeniden değerlendirilmeli, şiddet eğiliminin nedenlerinin ortaya çıkarılması gerekmektedir. 

Uzmanlar, holigan eğilim gösteren gençlerin genelde ailevi ilişkilerinde sorunlar olduğunu gözlemlediklerini belirtmektedirler. Bu nedenle, annelere, babalara, öğretmenlere ve görevi eğitmek, öğretmek ve gözetmek olan tüm kesimlere holiganizm ile mücadelede önemli görevler düşmektedir. Sporun bir deşarj kanalı olduğu kabul edilebilir, ancak bu deşarjın aşırı ve şiddet içeren yollarla yapılmasının altındaki nedenin anlaşılması, holiganizm sorunu ile mücadele edebilmenin olmazsa olmazıdır.

Holiganizm de dahil şiddet eğilimlerinin çoğunun haklı olmasa da gerekçeleri arasında kentsel yaşamın oluşturduğu gerginlikler olduğu ifade edilmektedir. Stresin olumsuz etkileri ile bunalan kesimlerin bu etkiden arınmak için seçtiği yollardan biri olan taraftarlığı, ileri boyutlarda yaşamasının zaman zaman önüne geçilememektedir.holigan