Hasta hakları

Ülkemizde genel olarak her insanın sağlık hizmetleri ile sorunu vardır ve çoğu zaman haklarını tam olarak gözetilmediğinden şikayet ederler. Hasta hakları; her insanın doğumundan itibaren sahip olduğu, karşılanması insanlık hakları çerçevesinde zorunlu olan haklar ve ihtiyaçlardır. İnsanların öncelikle kendi haklarının ne olduğunu tam olarak bilmesi, hastanelerden ve hekimlerden beklenen hizmetin doğru şekilde sağlanabilmesi açısında oldukça önemlidir.

Hasta hakları; hastalığın başlaması ile doğan ve hastalığın tedavisinin yapılarak kişinin iyileştirilmesine kadar geçen süre içerisindeki hizmetleri kapsamaktadır. Her insanın sağlık hizmetlerinin tamamına ulaşma hakkı vardır. Bu ulaşım hakkı sadece hastanelere gitme ya da başvurma hakkı değil, kişinin iyileşmesi için gereken ve o gün şartlarında uygulanan tüm tedavilerden yararlanma hakkını da kapsamaktadır. Hastanelerde uygulanan tüm sağlık hizmetlerinin içeriği ve uygulanan tedavi yöntemlerinin içeriği, hasta tarafından bilinmelidir.

Her insanın hasta hakları kapsamında kendisine uygulanacak tedavi yönteminin yapısını ya da ilaçların etkisini öğrenmeye hakkı vardır. Ayrı bir insana uygulanmak istenen herhangi bir tedavi yöntemi yine hasta hakları çerçevesinde, o kişinin onayı alınmadan yapılamaz. Kişinin izin vermemesi ya da bilgisi dahilinde olmayan bir uygulamaya maruz kalması, bir suç öğesinin oluşması anlamına gelmektedir. Hastanın tedavi süreci konusunda aydınlatılma hakkına kesinlikle uyulması gerekir.

Hasta hakları kapsamına giren bir başka durum da, kişinin gizlilik hakkıdır. Hastaya uygulanan tedavi yöntemi her ne şekilde ya da her ne amaçla yapılırsa yapılsın, kişinin mahremiyet haklarının sınırlarını aşmamalıdır. Ayrıca her insanın kendi inanç sistemine aykırı düşmeyen bir tedavi ile iyileştirilme hakkı da, hasta hakları yönetmeliği ile belirlenmiştir. Hastaya uygulanan ilaç tedavisi ya da diğer tüm tedavi yöntemleri, kişinin dini inançlarına uygun bir şekilde yapılmak zorundadır.

Ayrıca çoğu insanın bilmemesine rağmen her insanın ihtiyacı olan tedaviyi uygun mekanda alma hakkı da yine hasta haklarına dayanarak bulunmaktadır. Bir başka değişle; şayet hastanın iyileşmesi için gereken tedavi yöntemi sadece tek bir hastane ya da merkezde uygulanıyorsa, kişinin başka bir şekilde tedavi olma imkanı bulunmadığından bu merkez ya da hastanede tedavi edilmesi gekekir ve bu durum kişinin hasta haklarından kaynaklanan bir sonuçtur. Ayrıca bir hastaya hastane ya da sağlık merkezi içerisinde uygulanan tedavi hizmetinin, aynı şekilde tüm hastalara da uygulanması gerekmektedir. Kişinin sosyal statü gözetmeksizin başkalarının tedavi için aldığı sağlık hizmetlerini alması yine hasta haklarından doğan bir durumdur.