Harita mühendisliği iş alanları

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte uydulardan da yararlanarak yeryüzündeki çeşitli bölgeleri ya da dünyanın tamamını inceleyen harita mühendisliği, yeryüzü şekillerinin ölçülmesiyle ilgilenir. Bilgisayarların her alanda olduğu gibi harita mühendisliğine de girmesiyle birlikte ölçümler sonucu elde edilen veriler bilgisayara girilerek, uydudan belirlenen konumlarla ilgili ölçülerin kayıt altına alınması da harita mühendisleri tarafından sağlanır. Yeryüzü şekillerinin tamamının ölçülmesi ve hesaplanmasıyla ilgilenen harita mühendisliği, ayrıca bu ölçümler üzerine çeşitli analizler yaparak dijital modelleme de yapmaktadır.

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de ilk olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan harita mühendisleri, ülkemizde bulunan arazilerin ölçülmesi ve sınırlarının belirlenmesi gibi işlemlerini yerine getirir. Ayrıca yeni yapılan yapılarda arazi sahiplerine ait olan alanların da belirlenmesini sağlayan harita mühendisleri, yatay ve düşey hatların oluşturulmasıyla ilgilenir. Tapu ve Kadastro Müdürlüğü haricinde tüm belediyelerde de çalışabilen harita mühendisleri, belediye tarafından yapılan hizmetlerin koordinasyonunda görev alır.

Karayolu, demiryolu, metro, tünel, baraj, köprü gibi devlet ya da özel sektör tarafından yapılan tüm projelerde ihtiyaç duyulan bir meslek olması nedeniyle harita mühendislerinin devletin hizmet götürdüğü her yerde rahatlıkla iş bulabileceği söylenebilir. Bu tür projelerin yapılacağı arazinin ölçümünün yapılması ve projenin araziye uygulanması gibi görevleri üstlenen harita mühendisliği, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İller Bankası Genel Müdürlüğü gibi birçok farklı yerde çalışabilir.

Tüm bunların haricinde Limanlar ve Hava Meydanları İşletmesi Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi, Milli Emlak Müdürlüğü, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü gibi kurumlarda da ihtiyaç duyulduğu için çalışma imkanına sahip olan harita mühendisleri, oldukça geniş bir iş sahasına sahiptir. Topografik ve tematik haritaların değişen çevreyle birlikte güncellemesi için de çeşitli çalışmalar yapan harita mühendisleri, birçok gayrimenkul ve arsa değerleme şirketinde de kolaylıkla iş bulabilir.

Coğrafi bilgi sistemleri ve yazılım alanında hizmet veren şirketlerde de gereksinim duyulabildiğinden, harita mühendisleri bu tür alanlarda faaliyet gösteren bazı şirketlerde çalışabilmektedir. BOTAŞ, TEDAŞ, GAP, TCDD, DSİ, İGDAŞ bünyesinde de birçok farklı alanda hizmet veren harita mühendisleri, kısacası insanın yeni projeler geliştirdiği, inşaat yaptığı ve yeni arazilerle ilgilendiği her alanda iş imkanlarına sahiptir.